Iné produkty

Úprava preverenia - Plán preverenia

Okno Úprava preverenia - Plán preverenia umožňuje naplánovať preverenie. Aplikácia Norton 360 Online spúšťa preverenie automaticky vo vami zvolenom časovom intervale. Možnosť Názov preverenia môžete použiť na zadanie vhodného názvu pre preverenie.

Možnosti v časti Kedy chcete preverenie spustiť? môžete použiť na naplánovanie preverenia. Vaše možnosti sú:

Neplánovať toto preverenie

Nenaplánuje dané preverenie.

Túto možnosť vyberte, ak nechcete, aby aplikácia Norton 360 Online automaticky spúšťala vaše vlastné preverenie.

Spustiť v určenom časovom intervale

Spúšťa preverenie v určenom časovom intervale.

Do poľa Spustiť každých zadajte číslo a potom vyberte interval z rozbaľovacieho zoznamu. Vaše možnosti sú:

  • hodín

  • dní

Denne

Spúšťa preverenie každý deň v určenom čase.

V časti Čas spustenia vyberte vhodný čas, kedy sa má preverenie spustiť.

Týždenne

Spúšťa preverenie v konkrétny deň každý týždeň v určenom čase.

V časti Čas spustenia vyberte vhodný čas a deň v týždni, kedy sa má preverenie spustiť.

Mesačne

Spúšťa preverenie v konkrétny dátum každý mesiac v určenom čase.

V časti Čas spustenia vyberte vhodný čas, kedy sa má preverenie spustiť. Pod položkou Výber dátumov: kliknite na dátum v kalendári a vyberte dátum pre preverenie. Môžete kliknúť na viacero dátumov a naplánovať preverenie na viaceré dni.

Možnosti v časti Spustenie preverenia môžete použiť na nastavenie ďalších možností naplánovania. Navyše môžete určiť akciu, ktorú má aplikácia Norton 360 Online v počítači vykonať po dokončení naplánovaného preverenia. Vaše možnosti sú:

Iba v čase nečinnosti

Preverenie sa spúšťa iba vtedy, keď je počítač nečinný.

Ak je počítač v naplánovanom čase zaneprázdnený, aplikácia Norton 360 Online v tomto čase preverenie nespustí. Zisťuje, kedy po naplánovanom čase bude počítač nečinný, a vtedy spustí preverenie.

Iba pri napájaní zo siete

Preverenie sa spúšťa iba vtedy, keď je počítač pripojený k externému zdroju napájania.

Ak je táto možnosť začiarknutá, aplikácia Norton 360 Online v naplánovanom čase preverenie nespustí v prípade, že je počítač napájaný z batérie.

Zabrániť prechodu do úsporného režimu

Zabraňuje počítaču, aby po dokončení preverenia prešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Po dokončení preverenia

Zobrazuje stav systému po dokončení naplánovaného preverenia.

Vyberte, do akého stavu má počítač prejsť po dokončení preverenia. Vaše možnosti sú:

  • Nechať zapnutý

  • Vypnúť

  • Uviesť do dlhodobého spánku

  • Uspať

Napríklad, ak je preverenie naplánované na neskoro v noci, môžete aplikáciu Norton 360 Online nastaviť tak, aby po dokončení preverenia počítač vypla.

Toto okno sa nezobrazí v prípade, že upravujete možnosti Preverenie jednotky, Preverenie zložky alebo Preverenie súboru. Tieto preverenia nie je možné naplánovať.

Na uloženie alebo zrušenie nastavení preverenia môžete použiť možnosti v spodnej časti okna. Vaše možnosti sú:

Zrušiť

Zavrie okno bez uloženia nastavení.

OK

Uloží nastavenia preverenia a zavrie okno.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

Editovanie vlastného preverenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v55648271_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011