Iné produkty

Úprava preverenia - Položky na preverenie

Okno Úprava preverenia - Položky na preverenie umožňuje pridanie súborov a zložiek do aktuálneho preverenia. Možnosti v tomto okne môžete použiť na zadanie vhodného názvu pre preverenie a vybranie položiek na preverenie.

Vaše možnosti sú:

Názov preverenia

Zadajte názov pre vlastné preverenie.

Názov musí byť jedinečný a nesmie obsahovať žiadne špeciálne znaky ako ^\.|?*:<>/\;.

Názov predvoleného preverenia nemožno upravovať.

Pridať jednotky

Umožňuje pridanie jednotiek do aktuálneho preverenia.

Keď vyberiete jednotku, do preverenia budú zahrnuté všetky zložky a súbory na danej jednotke. V dialógovom okne Jednotky na preverenie môžete vybrať viac jednotiek.

Pridať zložky

Umožňuje pridanie jednotlivých zložiek do aktuálneho preverenia.

Keď vyberiete zložku, do preverenia sa zahrnú všetky súbory v tejto zložke. V dialógovom okne Zložky na preverenie môžete vybrať viac zložiek.

Pridať súbory

Umožňuje pridanie jednotlivých súborov do aktuálneho preverenia.

Ak chcete vybrať viaceré súbory a pridať ich do preverenia, stlačte kláves Ctrl.

Odstrániť

Umožňuje odstránenie položky na preverenie zo zoznamu Položky na preverenie.

Zrušiť

Zavrie okno bez uloženia nastavení.

OK

Uloží nastavenia preverenia a zavrie okno.

Pri editácii predvoleného preverenia doň nemôžete pridávať položky. Položky však môžete pridávať do vlastných preverení, ktoré ste vytvorili.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

Editovanie vlastného preverenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v55648267_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011