Zapnutie a vypnutie Výstrahy pri nízkej stabilite

Keď zapnete možnosť Výstraha pri nízkej stabilite, funkcia Download Insight vás vyzve zvoliť vhodnú akciu, keď sa pokúsite prevziať nestabilný súbor.

Keď nastavíte možnosť Úplná správa Download Insight na hodnotu Nikdy, funkcia Download Insight urobí jednu z nasledovných akcií:

  • Nevyzve vás zvoliť vhodnú akciu pri akýchkoľvek typoch prevzatých súborov, ak je možnosť Výstraha pri nízkej stabilite vypnutá. Okno Download Insight sa nezobrazí pri pokuse o otvorenie ľubovoľného prevzatého súboru.

  • Vyzve vás zvoliť vhodnú akciu pri pokuse o prevzatie nestabilného súboru, ak je možnosť Výstraha pri nízkej stabilite zapnutá. Aplikácia Norton 360 Online identifikuje nebezpečné súbory ako hrozbu pre zabezpečenie a odstraňuje ich.

Predvolene je možnosť Výstraha pri nízkej stabilite vypnutá.

Zapnutie alebo vypnutie Výstrahy pri nízkej stabilite

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. Na karte Ochrana pred narušením a ochrana prehliadača v sekcii Informácie o sťahovaní v riadku Výstraha pri nízkej stabilite vykonajte jednu z nasledovných akcií:

    • Ak chcete zapnúť Výstrahu pri nízkej stabilite, presuňte prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

    • Ak chcete vypnúť Výstrahu pri nízkej stabilite, presuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O funkcii Download Insight

Vypnutie a zapnutie funkcie Informácie o sťahovaní

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v54710131_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011