Možnosti prehliadania - informácie

Okno Možnosti prehliadania vám umožňuje konfigurovať spôsob, akým chcete, aby funkcia Identity Safe zhromažďovala, ukladala a zobrazovala údaje o prihláseniach na vami navštevované internetové stránky. Funkciu Identity Safe môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazovala vaše karty, ktoré ste vytvorili pre internetové stránky obsahujúce formuláre. Taktiež môžete nakonfigurovať nastavenia automatického vypĺňania pre internetové stránky obsahujúce hrozby zabezpečenia.

V okne Možnosti prehliadania môžete nastaviť nasledovné možnosti:

Ponúknuť možnosť uloženia mojich poverení pri prihlasovaní na internetové stránky

Vyzve vás, aby ste uložili prihlasovacie poverenia pre internetové stránky, ktoré ste navštívili.

Zobraziť moje prihlasovacie údaje zakaždým, keď navštívim stránku s viacerými prihláseniami

Nakonfiguruje funkciu Identity Safe tak, aby zobrazovala vaše prihlasovacie údaje zakaždým, keď navštívite internetovú stránku s viacerými prihláseniami.

Automaticky vypĺňať moje prihlasovacie údaje pri návšteve internetových stránok

Automaticky vyplní vaše prihlasovacie údaje, keď navštívite internetovú stránku.

Zobraziť moje karty identity zakaždým, keď navštívim stránku s vyplňovacím formulárom

Zobrazí vaše karty identity zakaždým, keď navštívite internetovú stránku s formulármi vyžadujúcimi zadanie vašich osobných údajov.

Navyše môžete použiť možnosť Automaticky vyplniť stránky obsahujúce hrozby zabezpečenia na určenie, ako chcete, aby funkcia Identity Safe reagovala na internetové stránky obsahujúce hrozby zabezpečenia. Taktiež môžete vypnúť správcu hesiel prehliadača pomocou možnosti Vypnúť správcu hesiel prehliadača.

Úprava prihlásení

Pridávanie kariet

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5467445_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011