Iné produkty

Import údajov funkcie Identity Safe

Údaje Identity Safe môžete importovať z predtým zálohovaného súboru. Údaje Identity Safe môžete importovať taktiež z prenosného profilu, ktorý ste si uložili v staršej verzii aplikácie Norton 360 Online.

Importované údaje môžete zlúčiť s údajmi v trezore, ku ktorému ste práve prihlásení, alebo môžete nahradiť existujúce údaje Identity Safe uložené v trezore, do ktorého ste práve prihlásení, importovanými údajmi.

Možnosti Zlúčiť s existujúcimi údajmiNahradiť existujúce údaje sa zobrazia iba vtedy, keď importujete údaje Identity Safe zo súboru so zálohou.

Keď importujete údaje Identity Safe z lokálneho alebo prenosného profilu, môžete ich iba zlúčiť. Možnosť Po zlúčení pôvodné údaje odstrániť sa zobrazí, keď importujete údaje z lokálneho alebo prenosného profilu. Predvolene je táto možnosť vybratá.

Obnovenie údajov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. V časti v riadku Import údajov Identity Safe kliknite na možnosť Konfigurovať.

 3. V okne Import údajov Identity Safe vyberte pod položkou Importovať moje údaje z jednu z nasledovných možností:

  • Prenosný profil (Jednotka:Jednotka:\)

   Táto možnosť sa zobrazí iba pri pripojení externej jednotky s prenosným profilom.

  • Súbor so zálohou

   Ak vyberiete túto možnosť, musíte zadať alebo vyhľadať umiestnenie súboru, z ktorého chcete údaje importovať.

 4. Ak ste pri zálohovaní údajov použili heslo, zadajte do políčka Heslo heslo.

 5. Ak chcete importovať údaje zo súboru so zálohou, pod položkou Počas importu údajov vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Zlúčiť s existujúcimi údajmi

  • Nahradiť existujúce údaje

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Exportovanie a importovanie údajov funkcie Identity Safe

Export údajov funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5466277_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 12.09.2011