Iné produkty

Import your Norton Password Manager data

You can import your Password Manager data from the file that was previously backed up. Vault auto backup happens only when auto backup feature is enabled. Default location of auto backup folder is C:\Documents\Norton Password Manager.

The Merge imported data with existing data and Replace existing data with imported data options appear when you import Norton Password Manager data from a backup file. You can merge the imported data with the vault that you are currently signed in or replace the existing data stored in your vault

When you import, the file size must not be more than 15 MB for .CSV files. Also, Norton Password Manager does not allow the import of Norton Password Manager (.NPM) files.

Import your Norton Password Manager data from Norton

 1. Open your Norton device security product.

  If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

 2. In the Norton product main window, double-click Internet Security, and then click Password Manager.

 3. In the Norton Password Manager window, click the Settings icon available at the bottom of the window.

 4. Click the Import/Export tab.

 5. In the Import row, click Import.

 6. In the Vault Import window, select one of the following options:

  • Merge imported data with existing data

  • Replace existing data with imported data

 7. Click Import.

 8. Browse to the location of the file that you want to import.

  You can access your vault backups at My Documents\Norton Password Manager Backups\<Norton account name>.

 9. Select the file, and then click Open.

 10. If you have different passwords for the logins that you stored in the currently using vault and the importing vault, Norton displays a confirmation message. Select one of the following:

  • Click Keep Existing Password to retain the password that is stored in the cloud vault.

  • Click Keep Imported Password to overwrite the password that is stored in the cloud vault with the password stored in the importing vault.

 11. In the confirmation dialog box, click OK.

Video: How to import your Password Manager vault data

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5466277
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 08.09.2021