Iné produkty

Úprava prihlásení

Okno Úprava prihlásení umožňuje zobraziť všetky prihlásenia, ktoré má funkcia Identity Safe spravovať.

Okno Úprava prihlásení poskytuje nasledujúce možnosti:

 • Umožňuje bezpečné uloženie prihlasovacích údajov pre internetové stránky.

 • Umožňuje uložiť si viacero identít alebo účtov a hesiel pre jednu internetovú stránku.

 • Umožňuje triediť prihlásenia do rôznych zložiek.

 • Umožňuje inteligentné vyhľadávanie konkrétneho prihlásenia.

 • Umožňuje uložiť názov internetovej stránky pod iným ako štandardným názvom.

 • Zobrazuje identifikátor prihlásenia a umožňuje zobraziť alebo skryť heslo.

 • Zobrazuje silu hesla pre každé prihlásenie.

 • Poskytuje rýchly prístup na prihlasovaciu stránku danej internetovej lokality.

 • Automaticky vypĺňa prihlasovacie údaje pri vašich ďalších návštevách internetových stránok.

 • Umožňuje manuálne pridávať prihlásenia.

 • Umožňuje meniť adresy URL vašich uložených prihlásení.

 • Umožňuje zistiť čas poslednej zmeny nastavení uložených prihlásení.

Okno Úprava prihlásení taktiež umožňuje zobraziť a vyplniť prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili pre internetovú stránku, aj keď aplikácii Norton 360 Online vyprší platnosť. Môžete tak urobiť v ponuke Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Vytvorenie novej zložky

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava prihlásení na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava prihlásení kliknite na možnosť Vytvoriť novú zložku.

 4. Do dialógového okna Nová zložka v okne Zadať názov novej zložky vpíšte názov zložky.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Manuálne pridanie prihlásenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava prihlásení na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava prihlásení kliknite na možnosť Vytvoriť nové prihlásenie.

 4. Do dialógového okna Nové prihlásenie vpíšte adresu URL internetovej stránky alebo názov, pre ktorý chcete toto prihlásenie použiť.

  Ak je to adresa URL, skontrolujte, či ste pri nej zadali aj predponu HTTP.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Používateľské meno vpíšte do poľa Zadať nové používateľské meno používateľské meno prihlásenia, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Informácie kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Informácie vás vyzve, aby ste zadali heslo pre prihlásenie, ktoré ste vytvorili.

 8. V okne Úprava prihlásení zadajte do políčka Heslo heslo pre vaše prihlásenie.

 9. Kliknite na možnosť Zavrieť.

 10. Kliknutím na možnosť Áno v dialógovom okne Uloženie uložte zmeny.

  Dialógové okno Uloženie sa zobrazí len vtedy, ak ste zadali heslo pre prihlásenie, ktoré ste vytvorili.

Nastavenie hesla pre prihlásenie, ktoré ste pridali ručne

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava prihlásení na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava prihlásení vyberte v sekcii Prihlásenia prihlásenie, pre ktoré chcete nastaviť heslo.

 4. V sekcii Podrobnosti, vedľa políčka Heslo, kliknite na možnosť Zobraziť.

  Zobrazí sa okno Overenie hesla pre funkciu Identity Safe. Toto okno sa zobrazí iba vtedy, ak ste v okne Heslo a zabezpečenie zmenili úroveň zabezpečenia heslom pre funkciu Identity Safe na možnosť Požiadať o moje heslo pred vyplnením prihlasovacích údajov a formulára.

 5. V okne Overenie hesla pre funkciu Identity Safe urobte nasledovné:

  • Do políčka Zadajte heslo napíšte svoje heslo do funkcie Identity Safe.

  • Kliknite na možnosť Overiť.

 6. V okne Úprava prihlásení zadajte do políčka Heslo heslo pre funkciu Identity Safe.

 7. Kliknite na možnosť Zavrieť.

 8. Kliknutím na možnosť Áno v potvrdzovacom dialógovom okne uložte zmeny.

Vymazanie prihlásenia alebo zložky

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava prihlásení na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava prihlásení vyberte v časti Prihlásenia názov internetovej stránky alebo zložky, ktorú chcete odstrániť.

 4. Kliknite na tlačidlo Vymazať.

 5. V dialógovom okne Výstraha kliknite na možnosť Áno.

 6. Kliknite na možnosť Zavrieť.

Ukladanie prihlasovacích údajov

Aktualizácia prihlasovacieho hesla

Prihlásenie a odhlásenie z funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5466271_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.11.2011