Iné produkty

Ukladanie prihlasovacích údajov

Prihlasovacie údaje sa uložia, keď ich prvý raz zadáte. Pre rovnakú internetovú stránku môžete uložiť viacero prihlasovacích údajov. Taktiež môžu existovať rovnaké prihlasovacie údaje pre rôzne internetové stránky.

Keď zadáte prihlasovacie poverenia na internetovú stránku, funkcia Identity Safe zobrazí kontextové dialógové okno Uložiť vaše prihlasovacie údaje pre túto internetovú stránku? na paneli nástrojov Norton Toolbar. Pre prihlásenie môžete zadať názov a vybrať zložku, kam ho chcete uložiť. Zložky, ktoré vytvoríte, sa zobrazia v rozbaľovacom zozname Zložka v dialógovom okne Uloženie prihlasovacích údajov pre stránku.

Po uložení prihlasovacích údajov aplikáciou Identity Safe táto automaticky vyplní prihlasovacie údaje počas budúcej návštevy internetovej stránky.

Ak chcete ukladať a používať automaticky vypĺňané heslá, musíte sa prihlásiť do aplikácie Identity Safe. Ak je pole s heslom alebo menom používateľa prázdne, aplikácia Identity Safe vás nevyzve, aby ste uložili prihlasovacie údaje.

Funkcia Identity Safe umožňuje zobraziť a vyplniť prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili pre internetovú stránku, aj keď produktu vyprší platnosť. Na prezeranie prihlásení môžete použiť ponuku Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Po vypršaní platnosti aplikácie Norton 360 Online môžete iba zobraziť uložené prihlásenia - nemôžete ukladať alebo pridávať nové prihlásenia.

Uloženie prihlasovacích údajov

 1. Prejdite na internetovú stránku, pre ktorú chcete uložiť prihlasovacie údaje.

 2. Zadajte prihlasovacie údaje a kliknite na možnosť alebo odkaz, pomocou ktorého sa prihlásite.

 3. Na paneli nástrojov Norton Toolbar, v riadku Uložiť vaše prihlasovacie údaje pre túto internetovú stránku?, vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Ak chcete uložiť svoje prihlasovacie údaje, kliknite na možnosť Uložiť. V dialógovom okne Uloženie prihlasovacích údajov pre stránku zadajte do poľa Názov názov pre toto prihlásenie, v rozbaľovacom zozname Zložka vyberte zložku, kam ho chcete uložiť, a potom kliknite na možnosť Uložiť.

  • Ak nateraz svoje prihlasovacie údaje uložiť nechcete, kliknite na možnosť Neukladať.

  • Ak nikdy nebudete chcieť uložiť svoje prihlasovacie údaje, kliknite na možnosť Nikdy.

Uloženie ďalších prihlasovacích údajov pre internetovú stránku

 1. Prejdite na internetovú stránku, pre ktorú chcete uložiť ďalšie prihlasovacie údaje.

  Prihlasovacie poverenia sa automaticky zobrazia na internetovej stránke.

 2. Vymažte prihlasovacie poverenia, ktoré sa zobrazia na internetovej stránke.

 3. Zadajte nové prihlasovacie údaje a kliknite na možnosť alebo odkaz, pomocou ktorého sa prihlásite.

 4. Na paneli nástrojov Norton Toolbar, v riadku Uložiť vaše prihlasovacie údaje pre túto internetovú stránku?, kliknite na možnosť Uložiť.

 5. V dialógovom okne Uloženie prihlasovacích údajov pre stránku zadajte do poľa Názov názov pre toto prihlásenie, v rozbaľovacom zozname Zložka vyberte zložku, kam ho chcete uložiť.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava prihlásení

Aktualizácia prihlasovacieho hesla

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5466268_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011