Iné produkty

Informácie o histórii zabezpečenia

Okno História zabezpečenia umožňuje nasledovné:

 • Zobraziť súhrn všetkých upozornení a hlásení o udalostiach.

 • Zobraziť výsledky preverovania vykonávaného v počítači.

 • Prezrieť si položky, ktoré ste zaslali na internetovú stránku strediska Symantec Security Response.

 • Spravovať položky v karanténe.

 • Sledovať úlohy zabezpečenia, ktoré produkt vykonáva na pozadí.

História zabezpečenia umožňuje monitorovať úlohy zabezpečenia, ktoré produkt vykonáva na pozadí. Okrem toho možno v histórii zabezpečenia kedykoľvek preskúmať prijaté upozornenia. Ak nemôžete preskúmať upozornenie po jeho prijatí, môžete ho preskúmať neskôr v histórii zabezpečenia.

Upozornenia, výsledky preverovania a iné položky zabezpečenia, ktoré súvisia s rôznymi funkciami produktu, sa zobrazujú v príslušných kategóriách v okne História zabezpečenia. Napríklad položky zabezpečenia, ktoré súvisia s funkciou Karanténa, sa zobrazujú v kategórii Karanténa. Okno História zabezpečenia navyše obsahuje na paneli Podrobnosti detaily o každej položke.

Na základe ich funkčnosti História zabezpečenia všeobecne organizuje všetky kategórie do nasledujúcich skupín:

 • Všetky aktivity

 • Ochrana a výkon

 • Odoslané položky a chyby

 • Vyladenie počítača

 • Informačné

V okne História zabezpečenia sú predvolene dostupné nasledujúce kategórie informácií:

 • Nedávna história

 • Úplná história

 • Výsledky preverenia

 • Vyriešené Riziká zabezpečenia

 • Nevyriešené Riziká zabezpečenia

 • Karanténa

 • Aktivita SONAR

 • Brána firewall - Sieť a pripojenia

 • Brána firewall - Aktivity

 • Prevencia pred narušením

 • Download Insight

 • Ochrana proti nevyžiadanej pošte

 • Identita

 • Ochrana pred zmenami produktu Norton

 • Výstraha výkonu

 • Meraný sieťový prenos

 • Zálohovanie

 • Internetové stránky nahlásené spoločnosti Symantec

 • Ohlasovanie chýb Norton

 • E-mailové chyby

 • Služba Norton Community Watch

 • Vyčistenie registra

 • Vyčistenie súborov

 • Optimalizácia disku

 • Tichý režim

 • aktualizácia LiveUpdate

Môžete si prezerať položky zabezpečenia na základe kategórie udalostí, ktorú si zvolíte a vyhľadávacieho reťazca, ktorý zadáte. Aplikácia Norton 360 Online obmedzuje počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa zobrazia na každej stránke okna História zabezpečenia. História zabezpečenia preto rozdeľuje položky, ktoré sa nájdu pri daných kritériách vyhľadávania a zobrazuje ich na samostatných stránkach. Na postupné prechádzanie medzi jednotlivými stránkami môžete použiť posúvanie stránok v spodnej časti okna. Ak si chcete prezrieť konkrétnu stránku, môžete použiť možnosť Prejsť na stranu a otvoriť stránku. Maximálny počet položiek zobrazených na jednej stránke je 100.

Na základe stavu zabezpečenia položky v kategórii informácií môžete vykonať príslušný krok a odstrániť riziko alebo hrozbu. Kroky, ktoré môžete vykonať, zahŕňajú:

 • Obnovenie a vylúčenie položky v karanténe.

 • Odstránenie položky z Histórie zabezpečenia.

 • Odoslanie položky do spoločnosti Symantec na ďalšiu analýzu.

 • Nastavenie dôvery zariadeniam na zvolenej sieti alebo ich obmedzenie.

 • Odstránenie stavu dôvery a obmedzenia zariadení na zvolenej sieti.

 • Povolenie vybranému programu v prístupe na Internet.

 • Konfigurácia aplikácie Norton 360 Online tým spôsobom, aby vás upozornila, keď zablokuje vybraný znak útoku.

Aplikácia Norton 360 Online taktiež umožňuje uložiť históriu udalostí zabezpečenia. Môžete si kedykoľvek zobraziť informácie o udalosti zabezpečenia. Ak chcete analyzovať udalosti zabezpečenia pre konkrétny deň, môžete uložiť denníky histórie zabezpečenia z tohto dňa. Neskôr môžete importovať súbor do histórie zabezpečenia a analyzovať údaje.

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Vyhľadávanie v Histórii zabezpečenia

Exportovanie alebo importovanie informácií o Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5458686_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011