Iné produkty

Nastavenie aplikácie Identity Safe

Funkcia Identity Safe vám pomôže spravovať vaše citlivé informácie a poskytne vám dodatočnú ochranu pri vykonávaní transakcií online. Prvky vo funkcii Identity Safe poskytujú bezpečné uloženie pre vaše osobné citlivé informácie, ako sú adresy, prihlasovacie údaje, heslá a údaje o kreditnej karte.

Identity Safe umožňuje bezpečné ukladanie nasledovných údajov:

  • Prihlasovacie údaje, ako sú používateľské mená a heslá k e-mailovým kontám.

  • Osobné údaje, ako sú adresa, dátum narodenia, číslo pasu alebo číslo sociálneho zabezpečenia.

  • Údaje o kreditnej karte vrátane čísla karty a dátumu platnosti.

Všetky možnosti dostupné vo funkcii Identity Safe uvidíte až po vytvorení profilu Identity Safe.

Funkcia Identity Safe umožňuje pre každé konto používateľa systému Windows vytvoriť lokálny trezor a uložiť doň údaje Identity Safe. Uložené údaje a všetky nastavenia funkcie Identity Safe, ktoré používateľ vykoná, sa budú týkať iba daného lokálneho trezora. Údaje uložené v jednom konte používateľa systému nie sú dostupné z iných kont používateľov systému Windows. Týmto spôsobom funkcia Identity Safe chráni vaše citlivé údaje pred zneužitím, aj keď počítač zdieľate s inými používateľmi.

Ak máte údaje funkcie Identity Safe uložené na ľubovoľnej externej jednotke prostredníctvom starších verzií aplikácie Norton 360 Online, môžete skonvertovať tento prenosný profil do lokálneho trezora. Keď pripojíte externú jednotku k počítaču, ponuka Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar poskytuje možnosť zlúčiť údaje funkcie Identity Safe vo vašom prenosnom profile s údajmi vo vašom lokálnom trezore.

Prihlásenie a odhlásenie z funkcie Identity Safe

Vytvorenie lokálneho trezora

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54500247_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011