Iné produkty

Nastavenia meraného sieťového prenosu

Okno Nastavenia meraného sieťového prenosu vám umožňuje nastaviť zásady a obmedziť tak využívanie internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online. Môžete určiť prenosovú kapacitu, ktorú môže aplikácia Norton 360 Online používať.

Môžete si zvoliť zásady pre komunikáciu, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu internetovému pripojeniu. Ak máte dátovo neobmedzené pripojenie na Internet, môžete pre zásady zvoliť hodnotu Žiadne obmedzenie, čím sa aplikácia Norton 360 Online pripojí k serverom Symantec, aby zaistila kompletnú ochranu. Ak si však myslíte, že aplikácia Norton 360 Online využíva príliš veľkú kapacitu internetového pripojenia, môžete toto využívanie obmedziť. Funkcia Režim meraného dátového prenosu pomáha spravovať dátový prenos medzi aplikáciou Norton 360 Online a sieťovým adaptérom.

Za účelom pripojenia k Internetu pristupuje aplikácia Norton 360 Online k bráne prostredníctvom sieťového adaptéra. Adaptér sa nachádza buď v počítači, alebo na prípojnom zariadení. Prípojné zariadenie môže byť 3G telefón, internetová dátová karta alebo karta bezdrôtovej siete. Režim meraného dátového prenosu umožňuje nastaviť zásady pre každý adaptér, ktorý aplikácia Norton 360 Online používa na pripojenie k Internetu.

Okno Nastavenia meraného dátového prenosu uvádza všetky sieťové adaptéry, ktoré aplikácia Norton 360 Online používa na pripojenie k Internetu.

Pre každý adaptér, ktorý aplikácia Norton 360 Online používa na pripojenie k Internetu, môžete nastaviť jedny z nasledovných zásad.

Žiadne obmedzenie

Umožňuje aplikácii Norton 360 Online využívať takú prenosovú kapacitu, aká je potrebná na zaistenie kompletnej ochrany.

Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste pre predvolený adaptér nastavili možnosť Žiadne obmedzenie. Tento úkon zaistí, že aplikácia Norton 360 Online získa najnovšie definície vírusov a programové aktualizácie zaisťujúce plnú ochranu.

Iba kritické aktualizácie

Umožňuje aplikácii Norton 360 Online prístup na Internet, aby prijala iba kritické aktualizácia produktu alebo definície vírusov.

Ak máte obmedzené internetové pripojenie, môžete vybrať možnosť Iba kritické aktualizácie a zaistiť tak ochranu pred rôznymi hrozbami zabezpečenia.

Žiadny prenos

Umožňuje vám zablokovať aplikácii Norton 360 Online pripojenie na Internet. Ak si vyberiete túto zásadu, aplikácia Norton 360 Online nemôže získavať kritické definície vírusov a programové aktualizácie, čo môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvám a útokom vírusov.

Okno Nastavenia meraného sieťového prenosu poskytuje nasledujúce informácie:

Adaptér

Pozrite si sieťové adaptéry, ktoré aplikácia Norton 360 Online používa na pripojenie k Internetu.

Zásady

Pozrite si zásady sieťového prenosu pre každý z adaptérov.

Pre každý adaptér na zozname v okne Nastavenia meraného sieťového prenosu môžete nastaviť rôzne zásady sieťového prenosu.

Používané

Pozrite si sieťové adaptéry, ktoré aplikácia Norton 360 Online práve používa na pripojenie k Internetu.

Pri práve používanom adaptéri môžete vidieť ikonu začiarknutia.

Režim meraného dátového prenosu

Vypnutie alebo zapnutie režimu meraného dátového prenosu

Definovanie využívania internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54476850_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 22.04.2011