Iné produkty

Pridať chránený port

Okno Pridanie chráneného portu umožňuje pridanie e-mailového portu do okna Chránené porty.

Za účelom zaistenia ochrany e-mailu spoločnosť Symantec odporúča, aby ste si overili čísla portov POP3 a SMTP využívané vaším e-mailovým programom. Váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) vám spravidla poskytne čísla portov pre e-mailový program. Ak sa čísla portov líšia od predvolených čísel portov SMTP a POP3, musíte porty pridať do okna Chránené porty.

Vaše možnosti sú:

Typ portu

Určte e-mailový komunikačný protokol. Vaše možnosti sú:

  • POP3

    Vyberte túto možnosť, ak na e-mailovom porte komunikuje protokol POP3 prichádzajúcej pošty.

  • SMTP

    Vyberte túto možnosť, ak na e-mailovom porte komunikuje protokol SMTP odchádzajúcej pošty.

Port

Zadajte číslo e-mailového portu.

Číslo portu musí byť z intervalu 1 až 65535. Nemôžete pridať port, ktorý už aplikácia Norton 360 Online chráni.

Môžete pridať len tie čísla portov, ktoré nie sú organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority) priradené žiadnemu inému protokolu. Štandardné porty, ktoré sú priradené iným protokolom organizáciou IANA, sú blokované. Viac informácií nájdete na internetovej stránke organizácie IANA.

Konfigurácia portov POP3 a SMTP

Pridávanie portov POP3 a SMTP medzi Chránené porty

Odstránenie e-mailového portu z okna Chránené porty

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54476834_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.10.2011