Iné produkty

Chránené porty

Okno Chránené porty uvádza všetky e-mailové porty, ktoré aplikácia Norton 360 Online chráni.

Môžete overiť, či čísla portov používané vaším e-mailovým programom sú predvolenými číslami portov SMTP a POP3. Ak váš e-mailový program nepoužíva predvolené čísla portov, musíte porty pridať do okna Chránené porty.

V okne Chránené porty si môžete prezerať nasledovné podrobnosti:

Protokol

Zobrazuje e-mailový komunikačný protokol.

  • POP3

    Určuje, že e-mailový port je pre protokol POP3 prichádzajúcej pošty.

  • SMTP

    Určuje, že e-mailový port je pre protokol SMTP odchádzajúcej pošty.

Port

Zobrazuje číslo e-mailového portu.

Možnosti v okne Chránené porty môžete použiť na pridanie alebo odstránenie portov. Vaše možnosti sú:

Pridať

Umožňuje pridanie e-mailového portu medzi Chránené porty.

Číslo portu musí byť z intervalu 1 až 65535. Nemôžete pridať port, ktorý už aplikácia Norton 360 Online chráni.

Odstrániť

Umožňuje odstránenie e-mailového portu z okna Chránené porty.

Nemôžete odstrániť predvolený port SMTP číslo 25 a port POP3 číslo 110. Aplikácia Norton 360 Online automaticky chráni tieto predvolené porty.

Môžete pridať len tie čísla portov, ktoré nie sú organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority) priradené žiadnemu inému protokolu. Štandardné porty, ktoré sú priradené iným protokolom organizáciou IANA, sú blokované. Viac informácií nájdete na internetovej stránke organizácie IANA.

Konfigurácia portov POP3 a SMTP

Pridávanie portov POP3 a SMTP medzi Chránené porty

Odstránenie e-mailového portu z okna Chránené porty

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54476831_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.10.2011