Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie režimu meraného dátového prenosu

Môžete nastaviť zásady a obmedziť tak využívanie internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online. Ak nechcete obmedziť využívanie internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online môžete Režim meraného dátového prenosu vypnúť.

Ak máte pocit, že aplikácia Norton 360 Online využíva príliš veľkú kapacitu internetového pripojenia, môžete Režim meraného dátového prenosu zapnúť. Potom môžete nastaviť zásady a obmedziť tak využívanie internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online. Aplikácia Norton 360 Online sa pripája na Internet na základe zásady, ktorú ste nastavili v okne Nastavenia meraného sieťového prenosu. Predvolene je Režim meraného dátového prenosu zapnutý.

Vypnutie režimu meraného dátového prenosu

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia kliknite pod položkou Podrobné nastavenia na možnosť Moja Sieť.

  3. V riadku Režim meraného dátového prenosu presuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté .

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

  5. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Zapnutie režimu meraného dátového prenosu

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia kliknite pod položkou Podrobné nastavenia na možnosť Moja Sieť.

  3. V riadku Režim meraného dátového prenosu presuňte prepínač Zap. / Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

  5. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Režim meraného dátového prenosu

Definovanie využívania internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54476814_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2011