Informácie o zozname Vylúčenia podpisov

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje vybrať konkrétne známe riziká zabezpečenia a vylúčiť ich z preverení aplikáciou Norton 360 Online. Riziko vylúčte z preverení aplikáciou Norton 360 Online iba vtedy, ak máte špecifickú potrebu. Ak napríklad činnosť niektorého programu závisí od fungovania určitého programu s rizikom zabezpečenia, môžete sa rozhodnúť ponechať tento program v počítači. Taktiež sa môžete rozhodnúť, že počas budúcich preverovaní nechcete dostávať upozornenia o tomto programe.

Keď vylúčite známe riziko zabezpečenia z preverení aplikáciou Norton 360 Online, úroveň zabezpečenia vášho počítača sa zníži. Položky by ste mali vylúčiť iba vtedy, ak ste presvedčení, že nie sú infikované.

Ak chcete riziko zabezpečenia vylúčiť z preverovania, musíte pridať dané riziko do okna Vylúčenia podpisov. Okno Vylúčenia podpisov obsahuje zoznam rizík zabezpečenia, ktoré je možné vylúčiť z preverení aplikáciou Norton 360 Online. Pre každé riziko zabezpečenia si môžete prezrieť podrobnosti a vplyv tohto rizika na počítač.

Ak chcete pridať riziká zabezpečenia do okna Vylúčenia podpisov, prejdite do hlavného okna aplikácie Norton 360 Online a následne kliknite na položky Nastavenia > Ochrana proti vírusom > Preverenia a riziká > Výnimky / Nízke riziká > Podpisy na vylúčenie zo všetkých zisťovaní > Konfigurovať.

Pridávanie položiek do okna Vylúčenia podpisov

O Ochrane SONAR

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany SONAR

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54298595_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 23.08.2011