Vypnutie alebo zapnutie automatického obnovenia predplatného produktu Norton

Služba automatického obnovenia Norton umožňuje automaticky obnoviť predplatné služby Norton pred skončením jeho platnosti. Používateľom, ktorí si ju vyberú, služba automatického obnovenia Norton poskytuje nepretržité aktualizácie a ochranu rok čo rok. Ak ste si zaregistrovali mesačné predplatné služby Norton, získate ochranu každý mesiac.

Ak vaše predplatné služby Norton zahŕňa funkciu Norton Virus Protection Promise a službu automatického obnovenia Norton vypnete, nebudete už mať k dispozícii funkciu Norton Virus Protection Promise ani ďalšie výhody s ňou spojené.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v53371125_NortonM_Retail_1_sk_sk
Operačný systém: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Naposledy zmenené: 27.03.2018