Iné produkty

Oprava inštalácie systému Windows Vista použitím nástroja Oprava pri spustení systému

Oprava inštalácie systému Windows Vista

 1. Vložte inštalačný disk systému Windows Vista do jednotky CD/DVD.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Po zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves na zaveďte systém z disku CD.

  Ak nie je možné spustiť počítač z disku CD, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenia systému BIOS vo vašom počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti „Spustenie počítača z disku CD".

 4. Vyberte jazykové nastavenie a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

 5. Kliknite na možnosť Repair your computer (Opraviť počítač).

 6. Vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť, a kliknite na tlačidlo Next.

 7. V okne Možnosti obnovenia systému kliknite na možnosť Oprava pri spustení systému.

 8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spustenie počítača z disku CD

 1. Zapnite počítač.

 2. Počas spúšťania počítača sledujte spodnú časť obrazovky, kde sa zobrazí výzva s informáciou o vstupe do systému BIOS.

  Všeobecne platí, že musíte stlačiť kláves Delete, F1, F2 alebo F10.

 3. Na obrazovke BIOS, vyberte ponuku Boot (Spustiť).

  (Výraz „boot" označuje umiestnenie, na ktorom je uložený softvér potrebný na spustenie počítača.)

 4. V zozname zmeňte prvé zariadenie na zavedenie systému na jednotku CD alebo DVD.

 5. Uložte zmeny a ukončite nastavenie systému BIOS.

  Keď spustíte počítač s produktovým diskom CD vloženým do jednotky, zobrazí sa výzva „press any key to boot from CD" (Stlačením ľubovoľného klávesu zaveďte systém počítača z disku CD). Ak kláves nestlačíte, počítač sa pokúsi spustiť pomocou nasledujúceho zariadenia na zavedenie systému, ktorý je uvedený v zozname systému BIOS. Výzvy na stlačenie klávesu sa zobrazí len na krátku dobu, preto je potrebné pozorne sledovať obrazovku počas spúšťania počítača.

 6. Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z inštalačného disku systému Windows Vista.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v53232725_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows Vista
Naposledy zmenené: 02.06.2014