Podozrivá stránka

Aktuálna internetová stránka bola preverená z hľadiska jednej alebo viacerých charakteristík, ktoré súvisia s podvodnými internetovými stránkami alebo stránkami, ktoré sa pokúšajú o phishing. Ak si nie ste istí pravosťou tejto internetovej stránky, nemali by ste ju navštíviť.

Ak je funkcia Ochrana proti phishingu zapnutá, celá adresa tejto stránky, ktorá sa zobrazuje v riadku s adresou prehliadača, sa odošle do strediska Symantec na hodnotenie. Ak je funkcia Ochrana proti phishingu vypnutá, adresa sa odošle po odstránení vyhľadávacieho reťazca z adresy URL.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tejto internetovej stránke, použite možnosť Celá správa. Toto prepojenie môžete použiť aj na poskytnutie svojich pripomienok k tejto internetovej stránke a na čítanie informácií od ďalších zákazníkov s produktmi Norton.

Možnosť Úplná správa sa zobrazí, iba ak zapnete funkciu Norton Safe Web.

O službe Norton Safe Web

O Ochrane proti phishingu

Vypnutie a zapnutie služby Norton Safe Web

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Ochrana proti phishingu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5314276_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2011