Nastavenia aplikácie Norton 360 Online

Sekcia Podrobné nastavenia v okne Nastavenia umožňuje upravovať nastavenia ochrany a sieťové nastavenia. Môžete si tu tiež prispôsobiť plány zálohovania a preverovania zabezpečenia.

V okne Nastavenia môžete konfigurovať tieto Podrobné nastavenia :

Ochrana proti vírusom

Môžete určiť, akým spôsobom bude aplikácia Norton 360 Online spracúvať niektoré typy vírusov a spywaru, ako aj iných hrozieb.

Môžete určiť, či sa budú kontrolovať prichádzajúce e-maily a či sa bude preverovať program pre rýchle posielanie správ. Môžete tiež určiť, ktoré súbory a podpisy chcete vylúčiť z preverovania, a ako sa má zaobchádzať s hrozbami s nízkym rizikom. Okrem toho môžete nakonfigurovať Ochranu v reálnom čase, Ochranu proti spyware a aktualizáciu LiveUpdate.

Brána firewall

Môžete podrobne určiť, ako sa budú spracúvať prichádzajúce a odchádzajúce pripojenia z počítača.

Môžete určiť pravidlá prevádzky a pravidlá pre konkrétne programy. Môžete tiež špecifikovať, ako má Norton 360 Online zaobchádzať s pokusmi o narušenie a ako má chrániť váš prehliadač.

Ochrana proti nevyžiadanej pošte

Chráni váš e-mailový klientsky program pred nevyžiadaným online obsahom.

V konfigurácii funkcie Norton AntiSpam môžete definovať, do ktorého klientskeho programu sa má táto funkcia integrovať a ako má v danom klientskom programe zaobchádzať s preverovanými e-mailami. Môžete špecifikovať, či chcete, aby sa funkcia Norton AntiSpam obrátila na servery Symantec ohľadom preverenia nevyžiadaných e-mailových správ, ktoré miestne servery klasifikujú ako legitímne.

Moja sieť

Pozrite si všetky zariadenia, ktoré sú dostupné vo vašej sieti, a špecifikujte stupeň dôvery tých zariadení, ktoré sú pripojené do vašej siete.

Taktiež môžete skryť alebo zobraziť okno Prehľad zabezpečenia siete pri spustení a nakonfigurovať komunikačný port, ktorý používajú produkty Norton na komunikáciu medzi sebou. Môžete tiež vyčistiť Mapu zabezpečenia siete.

Rodičovská kontrola

Umožňuje vám prevziať a nainštalovať aplikáciu Norton Safety Minder a nakonfigurovať službu Norton Online Family.

Norton Online Family je aplikácia rodičovskej kontroly, ktorá poskytuje inteligentný spôsob, ako ochrániť vaše deti, kým sú na Internete. Norton Safety Minder je aplikácia, ktorú, aby mohla sledovať internetové aktivity, je potrebné nainštalovať na každý počítač, ktorý vaše dieťa používa. Pomocou odkazu Rodičovská kontrola môžete prejsť na internetovú stránku služby Norton Online Family a prevziať si tam aplikáciu Norton Safety Minder. Prevezmite si aplikáciu Norton Safety Minder kliknutím na možnosť Prevziať aplikáciu Norton Safety Minder Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Ak ste si už aplikáciu Norton Safety Minder nainštalovali, môžete kliknúť na možnosť Rodičovská kontrola a otvoriť tak okno Nastavenia rodičovskej kontroly.

Ochrana identity

Umožňuje konfigurovať funkciu Identity Safe, ktorá chráni vaše online identity a údaje pri transakciách.

Môžete tiež konfigurovať možnosti Bezpečného surfovania.

Plánovanie úloh

Určte, kedy a ako často má produkt Norton 360 Online zisťovať vírusy a iné riziká v počítači.

Administratívne nastavenia

Pomocou možností v tomto okne môžete konfigurovať zabezpečenie samotného produktu.

V Norton 360 Online môžete zadať nastavenia vášho servera proxy. Môžete tiež konfigurovať Optimalizáciu v dobe nečinnosti, sledovanie výkonu a režim úspory energie. Okrem toho môžete nakonfigurovať nastavenia tichého režimu, trvanie časového limitu nečinnosti, trvanie automatického odloženia úloh, aplikáciu Norton Community Watch a vyladenie počítača.

Nastavenia zálohovania

Umožňujú naplánovať, ktoré dôležité súbory a priečinky sa budú zálohovať, na aké miesto a v akom čase.

Môžete tiež vypnúť alebo zapnúť možnosti ako Ikony stavu zálohovania, Jednotka zálohy Norton, Kontextová ponuka a Stránka s vlastnosťami.

V sekcii Rýchle ovládanie v okne Nastavenia môžete vypínať a zapínať tieto služby:

Tichý režim

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť Tichý režim.

Tichý režim môžete zapnúť na jednu hodinu, dve hodiny, štyri hodiny, šesť hodín alebo jeden deň.

Bezpečné surfovanie

Zapne alebo vypne funkcie Ochrana proti phishingu a Norton Safe Web.

Keď zapnete funkciu Bezpečné surfovanie, počítač bude chránený počas prehľadávania Internetu pomocou programov Internet Explorer alebo Firefox.

Identity Safe

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu Identity Safe.

Keď vypnete funkciu Identity Safe, v produkte Norton 360 Online nebudete môcť spravovať svoje prihlásenia, karty a poznámky.

Zálohovanie

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu Zálohovanie.

Keď zapnete funkciu Zálohovanie, dáta v počítači sa začnú zálohovať podľa vami určených nastavení.

Ikony stavu zálohovania

Zapnutie alebo vypnutie pridávania ikon k súborom.

Ikony pridávané k súborom informujú o stave zálohovania daných súborov.

Automatická aktualizácia LiveUpdate

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií, chrániacich počítač proti novým a objavujúcim sa hrozbám.

Inteligentná brána firewall

Zapnutie alebo vypnutie Inteligentnej brány Firewall.

Keď zapnete Inteligentnú bránu firewall, bude monitorovať komunikáciu medzi počítačom a ďalšími počítačmi v sieti Internet. Okrem toho chráni váš počítač pred bežnými problémami so zabezpečením.

Norton Tamper Protection

Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie Norton Tamper Protection v programe Norton 360 Online.

Keď zapnete funkciu Norton Tamper Protection, táto funkcia bude chrániť program Norton 360 Online pred zmenami v dôsledku neoprávneného prístupu.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

O hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online

O nastaveniach ochrany proti vírusom

O nastaveniach ochrany identity

O nastaveniach brány firewall

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Informácie o nastaveniach zálohovania

Informácie o Administratívnych nastaveniach

O aplikácii Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5312602_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011