Iné produkty

Úlohy aplikácie Norton 360 Online

Okno Úlohy poskytuje rýchly prístup k častiam Všeobecné úlohy, Úlohy zálohovania a Úlohy vyladenia počítača v aplikácii Norton 360 Online. V okne Úlohy môžete napríklad spúšťať preverovanie, zálohovať dôležité súbory alebo spúšťať čistenie registra.

Zoznam úloh v sekcii Všeobecné úlohy obsahuje nasledujúce položky:

Spustiť preverenia

Spúšťanie rýchleho preverenia, Úplného preverenia systému alebo prispôsobeného preverenia počítača, pri ktorom sa kontroluje výskyt vírusov, hrozieb alebo nežiaducich prvkov v počítači.

Spustenie aktualizácie LiveUpdate

Spustenie aktualizácie LiveUpdate, ktorá zisťuje a získava najnovšie aktualizácie definícií a programu.

Kontrola mesačnej správy

Zobrazenie súhrnu aktivít za daný mesiac.

Mesačná správa obsahuje informácie o aktivitách, ktoré aplikácia Norton 360 Online vykonávala v priebehu posledných 30 dní.

Kontrola histórie zabezpečenia

Zobrazenie posledných aktivít spúšťaných v počítači.

V časti História zabezpečenia sa zobrazujú podrobné údaje, ako napríklad úroveň rizika, stav, dátum a čas aktivít.

Kontrola ochrany zraniteľných miest

Ochrana proti známym útokom na zraniteľné miesta vášho počítača

Pomocou tejto možnosti si môžete prezrieť vzájomné vzťahy medzi zraniteľnými miestami, ktoré má váš počítač chránené, a programami, ktoré obsahujú tieto zraniteľné miesta.

Skontrolovať mapu zabezpečenia siete

Sprístupní okno Mapa zabezpečenia siete.

Mapa zabezpečenia siete vám pomáha sledovať a spravovať vašu domácu počítačovú sieť. Môžete si tiež pozrieť podrobnosti o zariadeniach, ktoré sú pripojené k vášmu počítaču.

Zoznam úloh v sekcii Úlohy zálohovania obsahuje nasledujúce položky:

Správa záložných sád

Vytváranie, úprava alebo odstránenie sád položiek určených na zálohovanie.

Taktiež môžete určiť položky, ktoré sa budú zálohovať, čas zálohovania a miesto zálohovania.

Spustiť zálohovanie

Obnovenie automatického zálohovania alebo prispôsobenie nového zálohovania.

Obnovenie súborov

Načítanie celej zálohy alebo jednotlivých súborov z existujúcej zálohy.

Zoznam úloh v sekcii Úlohy vyladenia počítača obsahuje nasledujúce položky:

Spustiť diagnostickú správu

Zobrazenie, uloženie alebo tlač aktuálnej diagnostickej správy.

Diagnostická správa obsahuje informácie o hardvéri, operačnom systéme, bodoch obnovenia systému, využití prostriedkov a o všetkých aplikáciách, ktoré sú v systéme nainštalované.

Spustiť správcu spustenia

Táto možnosť slúži na vylepšenie výkonu počítača formou správy položiek spúšťaných počas spúšťania systému a zrýchlenia spúšťania počítača.

Spustiť vyčistenie registra

Slúži na odstránenie chybných a zastaraných položiek v registri systému Windows, ktoré môžu spôsobiť výskyt chýb.

Spustiť Norton Insight

Slúži na preverovanie súborov na základe úrovne dôveryhodnosti súboru.

Program Norton Insight umožňuje dosiahnuť rýchlejšie a efektívnejšie skenovanie prostredníctvom aplikácie Norton 360 Online.

Kontrola úloh Norton

Umožňuje zobraziť a spustiť úlohy systému Norton, ktoré sa automaticky spúšťajú na pozadí, aby chránili váš počítač

Pomocou grafu využitia procesora CPU a grafu využitia pamäte môžete tiež analyzovať, ako aplikácia Norton 360 Online ovplyvňuje výkon vášho počítača.

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

O vyladení počítača

O zálohovaní a obnovení Norton

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5311239_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.07.2011