Iné produkty

Podrobné údaje o vyladení počítača

Na pevnom disku počítača sa ukladajú všetky súbory, programy a je na ňom uložený operačný systém Windows. Niektoré z uvedených súborov sú trvalé a niektoré sú dočasné.

Dočasné súbory sa používajú na ukladanie informácií počas spustených programov. Tieto súbory sa po zatvorení programu ponechajú na pevnom disku počítača. Systém súborov počítača nedokáže rozlíšiť medzi dočasnými a trvalými súbormi, a preto ich musí uchovávať všetky.

Spolu s postupným nárastom počtu súborov má systém súborov počítača problém s vyhľadaním miest na uloženie bežných súborov, akými sú napríklad hudba, fotografie alebo dokumenty. Preto systém rozdelí bežné súbory na fragmenty, ktoré sa uložia na jednotlivé voľné miesta na disku. Výkonnosť počítača sa môže spomaliť, ak v počítači ponecháte všetky tieto súbory a ak počítač bude musieť vyhľadávať bežné súbory medzi dočasnými súbormi.

Funkcia Vyladenie počítača disponuje nasledujúcimi možnosťami odstránenia nežiaducich súborov a zlepšenia výkonu počítača:

 • Optimalizácia disku spája dovedna rozdelené časti súborov.

  Kúsky informácií, ktoré vytvárajú súbory, sa časom rozdelia na disku - tento proces sa nazýva fragmentácia. Čím viac používate počítač, tým viac sa fragmentuje disk. Fragmentovaný pevný disk spracúva mnoho malých súborov vždy vtedy, keď spustíte prehliadač, prehrávač multimediálnych súborov, textový editor alebo iný program. Čím viac je disk fragmentovaný, tým viac sa spomaľuje jeho výkon.

 • Funkcia Čistenie súborov odstraňuje nežiaduce súbory vrátane zvyšných súborov internetového prehliadača, slová, ktoré ste vyhľadávali na Internete, a ďalšie dočasné súbory.

  Pri čistení dočasných súborov systému Windows dôjde k odstráneniu nechcených dočasných súborov a neporiadku medzi súbormi systému Windows. Odstránenie týchto nechcených súborov uvoľní miesto na pevnom disku a zvýši výkon počítača.

  Pri čistení dočasných súborov aplikácie Internet Explorer dôjde k odstráneniu nepotrebných položiek, ktoré sa nahromadili počas používania Internetu a sťahovania. Tieto položky môžu zahŕňať súbory vo vyrovnávacej pamäti, vyhľadávania na Internete a ďalšie dočasné súbory. Odstránenie týchto súborov uvoľní miesto na pevnom disku. Ak spustíte čistenie bez zatvorenia rýchleho posielania správ alebo prehliadača, niektoré súbory vo vyrovnávacej pamäti sa nemusia odstrániť.

 • Čistenie histórie programu Internet Explorer odstráni nežiaduce položky histórie surfovania na Internete, ktoré sa vytvorili počas internetových relácií. Odstránenie týchto súborov zabezpečí trvalé odstránenie citlivých informácií, ktoré sú obsiahnuté v histórii prehliadača z pevného disku. Ak spustíte čistenie bez zatvorenia rýchleho posielania správ alebo prehliadača, niektoré súbory histórie sa nemusia odstrániť.

 • Vyčistenie registra odstráni chybné a zastarané položky v registri systému Windows, ktoré môžu spôsobiť výskyt chýb.

  Register systému Windows môže obsahovať neplatné položky ActiveX/COM, prípony súborov, cesty k aplikáciám, písma, položky VxD alebo chýbajúce súbory.

 • Diagnostická správa zobrazí informácie, ako napríklad profil hardvéru, operačný systém a body obnovenia systému.

  Môžete tiež prezerať využitie zdroja, spustenie programov, nainštalované programy, kontrolu pripojenia na sieť a stav aplikácie Norton 360 Online. Po tom, ako Norton 360 Online preverí váš počítač a zozbiera údaje, diagnostická správa zobrazí stav vášho systému, zistené problémy a ich riešenia. Túto správu možno použiť na odstránenie problémov.

 • Správca spustenia aplikácie Norton 360 Online umožňuje spravovať a riadiť programy pri spustení systému tak, aby sa spustili počas spúšťania počítača.

  Po každom zapnutí počítača sa spustí niekoľko programov. Tieto programy môžete vypnúť a spustiť ich neskôr.

Pod položkou Čo môžete robiť môžete použiť nasledujúce voľby:

Spustiť optimalizáciu disku

Spustí funkciu Optimalizácia disku a defragmentuje fragmentované časti pevného disku.

Optimalizáciu disku môžete spustiť len vtedy, ak je na disku k dispozícii viac ako 15 percent voľného miesta.

Spustiť čistenie súborov

Spustí funkciu Čistenie súborov a odstráni dočasné súbory systému Windows a aplikácie Internet Explorer.

Spustiť vyčistenie registra

Spustí funkciu Vyčistenie registra a odstráni chybné a zastarané položky v registri systému Windows.

Spustiť diagnostickú správu

Vytvorí diagnostickú správu o problémoch v počítači.

Spustiť správcu spustenia

Spustí správcu spustenia, ktorý slúži na správu programov spúšťaných pri štarte a skrátenie štartu počítača.

Vyčistenie histórie prehliadača Internet Explorer môžete spustiť prostredníctvom možnosti Plánovanie úloh v okne Nastavenia alebo možnosti Vlastná úloha v okne Preverenia.

Ak aplikácia Norton 360 Online nájde v počítači nejaké problémy, môžete ich vyriešiť použitím možnosti Opraviť teraz.

Podobne ako iné úlohy aplikácie Norton 360 Online, funkcia Vyladenie počítača sa spúšťa automaticky. Nie je potrebné zakaždým spúšťať Vyladenie počítača ručne. Ak však chcete, môžete činnosť funkcie Vyladenie počítača naplánovať pomocou možnosti Plánovanie úloh v okne Nastavenia.

Spustenie funkcie Vyčistenie registra

Podanie diagnostickej správy

Optimalizovanie pevných diskov manuálne

Použitie preverovania na čistenie disku od kazov

O fragmentácii diskov a súborov

O vyladení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5311210_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.10.2011