Importovanie údajov

Stránka Importovanie údajov sa zobrazí vtedy, keď ste nainštalovali aplikáciu Norton 360 Online spolu so správcom hesiel produktu Norton. Môžete importovať údaje z jedného z profilov správcu hesiel produktu Norton.

Vyberte profil, ktorého údaje chcete importovať, zadajte heslo daného profilu a kliknite na položku Importovať.

Ak ste v správcovi hesiel produktu Norton uložili heslá k súborom programu WinZip, tieto heslá sa neimportujú do aplikácie Norton 360 Online. Aplikácia Norton 360 Online neukladá heslá programu WinZip, pretože tieto heslá sa vo všeobecnosti opakovane nepoužívajú.

Ak nechcete importovať žiadne údaje, kliknite na položku Vynechať.

O Identity Safe

O trezoroch funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5203199_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 11.02.2011