Iné produkty

Úprava prihlásení

Okno Úprava prihlásení umožňuje zobraziť všetky prihlásenia, ktoré má funkcia Identity Safe spravovať. Informácie o prihláseniach obsahujú napríklad prihlasovacie údaje k e-mailu alebo prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva.

Okno Úprava prihlásení je rozdelené na nasledujúce časti:

Prihlásenia

Môžete si zobraziť všetky prihlásenia, ktoré bude program Identity Safe spravovať.

Môžete organizovať prihlásenia v rôznych priečinkoch. Ak sa rozhodnete nekategorizovať žiadne z prihlásení v priečinku, zobrazenie prihlasovacieho mena na internetovú stránku sa zobrazí. Sekcia Prihlásenia predvolene zobrazuje zoznam priečinkov v abecednom poradí. Kliknutím na ikonu priečinka môžete zobraziť všetky prihlásenia v danom priečinku. Keď kliknete na názov internetovej stránky uvedenej v priečinku, v oblasti Podrobnosti sa zobrazia podrobné údaje o prihlásení.

V časti Prihlásenia môžete vykonať taktiež nasledovné:

  • Reorganizovať svoje prihlásenia.

    Prihlásenie môžete myšou presunúť z jedného priečinka a vložiť ho do ďalšieho priečinka. Taktiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na prihlásenie a premiestniť ho do požadovaného priečinka.

  • Premenovať priečinok s prihláseniami.

    Keď kliknete na názov priečinka, okno Úprava prihlásení ponúkne možnosť premenovania názvu priečinka. Na zmenu názvu priečinka môžete použiť odkaz Premenovať.

Podrobnosti

Podrobnosti o prihlásení môžete vidieť v časti Podrobnosti. Taktiež môžete vidieť silu prihlasovacieho hesla.

V okne Úprava prihlásení sú dostupné nasledujúce možnosti:

Hľadať

Táto možnosť umožňuje vyhľadávať prihlásenia vo funkcii Identity Safe.

Okno Úprava prihlásení ponúka inteligentnú funkciu vyhľadávania typu „hľadať počas písania". Výsledky sa filtrujú na základe znakov, ktoré zadávate.

Vytvoriť nový priečinok

Táto možnosť umožňuje vytvárať priečinky, v ktorých môžete zoskupovať prihlásenia rovnakého (podobného) typu.

Keď zadáte prihlasovacie poverenia na internetovej stránke, funkcia Identity Safe vás vyzve na uloženie prihlasovacích údajov pre danú internetovú stránku. Vaše prihlasovacie údaje môžete uložiť do priečinka, ktorý ste vytvorili v okne Úprava prihlásení. V rozbaľovacom zozname Priečinok si zvoľte priečinok.

Keď pridáte prihlásenie, v rozbaľovacom zozname Priečinok sa automaticky zobrazí priečinok, do ktorého ste uložili predchádzajúce prihlásenie.

Vytvoriť nové prihlásenie

Umožní vám manuálne pridať prihlásenie.

Prihlásenie pre internetovú stránku môžete pridať ručne.

Ak chcete pridať prihlásenie na internetovú stránku, použite v adrese URL predponu http://.

Ak ste uložili prihlásenie pre internetovú stránku, funkcia Identity Safe vám umožní nastaviť možnosti týkajúce sa automatického vypĺňania alebo manuálneho vypĺňania vašich prihlásení pri návšteve tejto stránky.

Ak kliknete na možnosť Vytvoriť nové prihlásenie, služba Identity Safe štandardne zobrazí adresu URL http://www.example.com/.

Keď uložíte svoje nové prihlásenie, môžete rýchlo spustiť internetovú stránku pomocou možnosti Adresa, ktorá sa nachádza v časti Podrobnosti.

Vymazať

Umožní vám vymazanie prihlásenia alebo zložky, ktoré chcete odstrániť z vášho profilu v aplikácii Identity Safe.

Keď kliknete na možnosť Vymazať v okne Úprava prihlásení, zobrazí sa výstražná správa. Výstražná správa informuje, že aplikácia Norton 360 Online natrvalo odstráni prihlásenie alebo zložku, ktoré chcete vymazať z vášho profilu v aplikácii Identity Safe.

V časti Podrobnosti sú dostupné nasledujúce možnosti:

Názov

Zobrazí názov internetovej stránky, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje.

Uvidíte názov internetovej stránky, ktorý ste zadali do políčka Názov pri ukladaní prihlasovacích údajov. Keď vyberiete prihlásenie z časti Prihlásenia, časť Podrobnosti zobrazí podrobné údaje o prihlásení. Môžete takisto zmeniť názov prihlásenia v časti Podrobnosti okna Úprava prihlásení.

Adresa

Zobrazí adresu URL internetovej stránky, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje. Môžete tiež kliknúť na adresu URL a tak rýchlo otvoriť internetovú stránku.

Keď vyberiete prihlásenie z časti Prihlásenia, časť Podrobnosti zobrazí podrobné údaje o prihlásení. Môžete overiť svoje podrobné údaje a ihneď spustiť prihlasovaciu stránku internetovej stránky.

Aplikácia Identity Safe vám poskytne možnosť zmeniť adresu URL internetovej stránky, pre ktorú ste uložili svoje prihlásenia. Ak to chcete vykonať, použite odkaz Zmeniť, ktorý je dostupný vedľa možnosti Adresa.

Uistite sa, že nová adresa URL patrí tej istej doméne ako aktuálna adresa URL. Napríklad, ak vaša aktuálna adresa URL je http://www.symantec.com a chcete ju zmeniť, potom ju môžete zmeniť na http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Ale nemôžete zmeniť vašu adresu URL na http://www.symantec.edu.

Používateľské meno

Slúži na zobrazenie mena používateľa, ktoré sa vzťahuje na uložené prihlásenie.

Vaše používateľské meno môžete upraviť pomocou odkazu Zmeniť, ktorý je dostupný vedľa možnosti Používateľské meno.

Na zadanie nového používateľské mena použite pole Zadajte nové používateľské meno v okne Používateľské meno. Nové používateľské meno sa zobrazí, keď opätovne navštívite internetovú stránku, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje.

Heslo

Umožňuje zobraziť heslo uloženého prihlásenia.

Na zobrazenie hesla môžete použiť odkaz Zobraziť. Keď kliknete na tento odkaz, aplikácia Norton 360 Online vás vyzve, aby ste do okna Overenie hesla pre funkciu Identity Safe zadali heslo pre funkciu Identity Safe pre aktuálny trezor.

Okno Overenie hesla pre funkciu Identity Safe sa zobrazí iba vtedy, ak ste v okne Heslo a zabezpečenie zmenili úroveň zabezpečenia hesla pre funkciu Identity Safe.

Odkaz Skryť umožňuje skryť heslo. V režime skrytia hesla zobrazí program Identity Safe iba osem znakov bez ohľadu na dĺžku hesla. Okno Úprava prihlásení poskytuje aj grafické zobrazenie sily hesla prihlásenia. Ďalšie informácie o vytváraní silných hesiel nájdete po kliknutí na odkaz Ďalšie informácie.

Aplikácia Identity Safe taktiež ponúka možnosť zmeniť vaše prihlasovacie heslo. Najskôr musíte zobraziť heslo pomocou odkazu Zobraziť a potom ho môžete zmeniť v poli Heslo.

Zmenené

Umožní vám prezrieť dátum a čas, kedy ste naposledy vykonali zmeny v okne Úprava prihlásení.

Funkcia Identity Safe aktualizuje dátum a čas, aj keď zmeníte nastavenia z ponuky Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Táto možnosť zobrazí dátum vo formáte MM/DD/RRRR a čas vo formáte HH:MM:SS AM/PM. Napríklad, ak vykonáte zmeny 8. júna 2011 o 15.00 hod., potom táto možnosť zobrazí dátum a čas ako 06/08/2011 3:00:00 PM.

Vyžiadanie hesla programu Identity Safe pred vyplnením

Táto možnosť zobrazí výzvu na zadanie hesla aplikácie Identity Safe pred tým, než sa automaticky vyplnia údaje do prihlásenia.

Túto možnosť odporúčame používať vtedy, keď chcete dosiahnuť vyššiu úroveň zabezpečenia prihlasovacích poverení. Túto možnosť môžete použiť napríklad v rámci internetovej stránky s online bankovníctvom.

Automaticky vyplniť počas návštevy tejto stránky

Automaticky vyplní prihlásenie na navštívených internetových stránkach.

Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste používali túto možnosť na zadanie prihlasovacích informácií na internetovú stránku.

Automaticky odoslať pri výbere tohto prihlásenia

Automaticky vás prihlási na internetové stránky, pre ktoré ste uložili prihlasovacie údaje.

Táto možnosť je povolená iba vtedy, ak začiarknete možnosť Automaticky vyplniť počas návštevy tejto stránky.

Vždy, keď vykonáte zmeny v časti Podrobnosti a potom prejdete do časti Prihlásenia bez toho, aby ste zmeny uložili, funkcia Identity Safe odošle výstražnú správu. Táto výstražná správa vás vyzve, aby ste uložili zmeny pred vykonaním ďalšej aktivity v časti Prihlásenia.

Navyše aplikácia Norton 360 Online vám umožní zobraziť prihlásenia aj po uplynutí doby platnosti produktu. Avšak už nemôžete upravovať existujúce prihlásenia ani pridávať nové prihlásenia. Na zobrazenie a automatické doplnenie uložených prihlásení môžete použiť ponuku Identity Safe, ktorá je k dispozícii na paneli nástrojov Norton Toolbar. Keď otvoríte okno Úprava prihlásení pomocou ponuky Identity Safe, jediná dostupná možnosť pre vás bude možnosť Adresa. Všetky ostatné možnosti v okne Úprava prihlásení sú vypnuté.

Informácie o funkcii Úprava prihlásení

Úprava prihlásení

O Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5203185_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.11.2011