Iné produkty

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

História zabezpečenia poskytuje záznamy o všetkých činnostiach, ktoré aplikácia Norton 360 Online v počítači vykonala.

Môžete si prezrieť podrobnosti o všetkých aktivitách, vrátane týchto položiek:

 • Výstrahy Histórie zabezpečenia a správy o udalostiach

 • Výsledky rôznych preverení

 • Informácie, ktoré ste zaslali na internetovú stránku Symantec Security Response

 • Položky v karanténe

 • Aktivity brány firewall aplikácie Norton 360 Online

 • Aktivity spojené s funkciou Vyladenie počítača aplikácie Norton 360 Online

 • Aktivity spojené so zálohovaním a obnovením aplikáciou Norton 360 Online

 • Úlohy zabezpečenia, ktoré aplikácia Norton 360 Online vykonala na pozadí

Na základe ich funkčnosti sa zobrazia všetky kategórie Histórie zabezpečenia v nasledujúcich skupinách v rozbaľovacom zozname Zobraziť :

 • Všetky aktivity

 • Ochrana a výkon

 • Odoslané položky a chyby

 • Vyladenie počítača

 • Informačné

Položky, ktoré sa vzťahujú k rozličným funkciám produktu, sa objavia pod príslušnými kategóriami v okne História zabezpečenia. Napríklad položky zabezpečenia, ktoré sa viažu k funkcii Karanténa, sa objavia pod kategóriou Karanténa v okne História zabezpečenia. Okno História zabezpečenia navyše obsahuje na paneli Podrobnosti detaily o každej položke.

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na položku Úlohy.

 2. V okne Úlohy kliknite v sekcii Všeobecné úlohy na odkaz Skontrolovať Históriu zabezpečenia.

 3. V okne História zabezpečenia v rozbaľovacom zozname Zobraziť vyberte kategóriu položiek, ktoré si chcete prezrieť. Vaše možnosti sú:

  Nedávna história

  Prehľad Nedávna história v okne História zabezpečenia zobrazí výstrahy, ktoré ste dostali za posledných sedem dní. Uvádza históriu určitých nedávnych udalostí zabezpečenia.

  Úplná história

  Prehľad Úplná história v okne História zabezpečenia zobrazí kompletnú Históriu zabezpečenia.

  Výsledky preverenia

  Váš počítač môžete preveriť, aby ste zistili, či je infikovaný vírusom, spywarom, škodlivým programom, alebo rizikami zabezpečenia.

  Prehľad Výsledky preverenia v okne História zabezpečenia zobrazuje výsledky preverení, ktoré ste na počítači spustili.

  Vyriešené Riziká zabezpečenia

  Riziká zabezpečenia zahŕňajú podozrivé programy, ktoré kompromitujú zabezpečenie vášho počítača.

  Prehľad Vyriešené riziká zabezpečenia v okne História zabezpečenia obsahuje zoznam rizík zabezpečenia, ktoré aplikácia Norton 360 Online zistila a následne opravila, uložila do karantény alebo odstránila. Položky umiestnené do karantény sú uvedené v prehľade Karanténa. Položky v karanténe si môžete prezrieť aj v zobrazení Karanténa.

  Nevyriešené Riziká zabezpečenia

  Riziká zabezpečenia zahŕňajú podozrivé programy, ktoré kompromitujú zabezpečenie vášho počítača.

  Prehľad Nevyriešené Riziká zabezpečenia v okne História zabezpečenia zobrazuje zoznam rizík zabezpečenia, ktoré aplikácia Norton 360 Online nebola schopná opraviť, odstrániť, alebo uložiť do karantény.

  Niektoré hrozby vyžadujú reštart systému, denníky pre tieto hrozby je možné vymazať iba po reštartovaní systému.

  Karanténa

  Karanténa Histórie zabezpečenia poskytuje bezpečnú lokalitu vo vašom počítači, kde je možné izolovať položky, kým sa rozhodnete, čo chcete s nimi urobiť.

  Prehľad Karanténa v okne História zabezpečenia zobrazuje všetky riziká zabezpečenia, ktoré sú izolované v Karanténe Histórie zabezpečenia.

  Aktivita SONAR

  Aktívna ochrana SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) identifikuje vznikajúce hrozby, ktoré vychádzajú z podozrivého správania aplikácií. Ochrana SONAR zisťuje výskyt škodlivého kódu v počítači a chráni pred ním počítač ešte pred tým, než sú definície vírusu dostupné prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate.

  Zobrazenie Aktivita SONAR v okne História zabezpečenia uvádza podrobnosti o rizikách zabezpečenia zistených pomocou technológie SONAR. Táto kategória tiež obsahuje zoznam všetkých aktivít, ktoré upravujú konfiguráciu alebo nastavenia vášho počítača.

  Možnosť Ďalšie podrobnosti v tejto kategórii obsahuje podrobnosti o zdrojoch, ktoré táto činnosť ovplyvnila.

  Brána Firewall - Sieť a Pripojenia

  Brána Firewall sleduje komunikáciu medzi vaším počítačom a inými počítačmi na sieti Internet.

  Kategória Brána Firewall - Sieť a Pripojenia v okne História zabezpečenia zobrazí informácie o sieťach, ku ktorým sa pripája váš počítač. Taktiež zobrazuje kroky, ktoré ste podnikli, aby ste prejavili dôveru, alebo zamedzili v prístupe sieťam a počítačom.

  Táto kategória taktiež zobrazuje históriu všetkých TCP/IP sieťových pripojení, ktoré boli uskutočnené cez váš počítač. Po zatvorení pripojenia sa Sieťové pripojenia zaznamenajú.

  Okno História zabezpečenia - Rozšírené podrobnosti v tejto kategórii vám umožní upraviť nastavenia dôvery alebo zamedzenia pre počítače a siete.

  Brána Firewall - Aktivity

  Brána Firewall sleduje komunikáciu medzi vaším počítačom a inými počítačmi na sieti Internet. Brána Firewall zachováva pravidlá, ktoré kontrolujú internetový prístup do a z vášho počítača.

  Prehľad Brána Firewall - Aktivity v okne História zabezpečenia zobrazí pravidlá, ktoré vytvorí brána firewall. V tomto prehľade sa rovnako zobrazia aj pravidlá, ktoré vytvoríte vy.

  Okno História zabezpečenia - Rozšírené podrobnosti pre túto kategóriu uvádza vytvorené Pravidlá programu. Taktiež vám umožňuje povoliť pravidlo pre blokovaný program.

  Prevencia pred narušením

  Prevencia pred narušením preveruje všetku sieťovú prevádzku, ktorá vstupuje a vystupuje z vášho počítača pred známymi hrozbami.

  Prehľad Prevencia pred narušením v okne História zabezpečenia zobrazuje detaily o nedávnych aktivitách systému Prevencie pred narušením.

  Okno História zabezpečenia - Rozšírené podrobnosti v tejto kategórii vám umožňuje kontrolovať, či chcete, alebo nechcete byť upovedomení, keď systém Prevencie pred narušením deteguje podpis Prevencie pred narušením.

  Download Insight

  Funkcia Download Insight spracuje všetky spustiteľné súbory, ktoré prevezmete na analýzu ich úrovne reputácie. Následne vás informuje o výsledkoch spracovania na základe nastavení funkcie Download Insight.

  Prehľad Download Insight v okne História zabezpečenia zobrazí podrobnosti o všetkých udalostiach, ktoré funkcia Download Insight spracuje a upozorní na ne. Tento prehľad tiež obsahuje informácie o akciách, pri ktorých vychádzate z údajov o reputácii udalostí.

  Ochrana proti nevyžiadanej pošte

  Ochrana proti nevyžiadanej pošte (Norton AntiSpam) chráni počítač pred vystavením sa nevyžiadanému e-mailu.

  Zobrazenie Ochrana proti nevyžiadanej pošte v okne História zabezpečenia zobrazí detaily o e-mailových správach, ktoré spracovala funkcia Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

  Identita

  Funkcia Identity Safe vám pomôže spravovať vaše identity a poskytne vám dodatočnú ochranu pri vykonávaní online transakcií.

  Prehľad Identita v okne História zabezpečenia zobrazí definície Ochrany proti phishingu, ktoré aplikácia Norton 360 Online prevezme, keď spustíte aktualizáciu LiveUpdate, aby ste získali najnovšie definície vírusov.

  Ochrana pred zmenami produktu Norton

  Ochrana pred zmenami produktu Norton vám umožní ochrániť váš Norton produkt pred napadnutím, alebo pozmenením neznámymi, podozrivými alebo škodlivými aplikáciami.

  Prehľad funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton v okne História zabezpečenia zobrazuje detaily o nepovolených pokusoch pozmeniť procesy spoločnosti Symantec. Na zozname sa taktiež objavia úlohy, ktoré váš produkt od spoločnosti Symantec zablokuje.

  Výstraha výkonu

  Funkcia Výstraha výkonu vám umožní zobraziť, monitorovať a analyzovať dopad aktivít systému na váš počítač.

  Zobrazenie Výstraha výkonu v okne História zabezpečenia poskytuje podrobnosti o dopade procesov, ktoré sú spustené na počítači. Podrobnosti zahŕňajú názov procesu, ním využívané zdroje, rozsah využitia zdrojov, a celkový dopad procesu na váš počítač. Navyše sa na zozname zobrazia taktiež protokoly týkajúce sa výstrah výkonu a programy, ktoré ste vylúčili z výstrah výkonu.

  Meraný sieťový prenos

  Režim meraného dátového prenosu vám umožňuje nastaviť zásady a obmedziť využívanie internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online. Môžete určiť prenosovú kapacitu, ktorú môže aplikácia Norton 360 Online používať.

  Zobrazenie Meraný sieťový prenos v okne História zabezpečenia poskytuje podrobnosti o vami vykonaných akciách za účelom obmedzenia využitia internetového pripojenia aplikáciou Norton 360 Online.

  Zálohovanie

  Prehľad Zálohovanie zobrazí zoznam aktivít zálohovania a obnovenia, ktoré ste vykonali.

  Internetové stránky nahlásené spoločnosti Symantec

  V niektorých prípadoch ste mohli poslať hodnotenie niektorej internetovej stránky spoločnosti Symantec.

  Zobrazenie Internetové stránky nahlásené spoločnosti Symantec v okne História zabezpečenia zobrazí všetky internetové stránky, ktoré ste nahlásili spoločnosti Symantec za účelom overenia dôveryhodnosti.

  E-mailové chyby

  E-mailové chyby zahŕňajú všetky chyby, ktoré sa objavia, keď sa aplikácia Norton 360 Online pokúsi odoslať, prevziať alebo preveriť e-mailovú správu, ktorú ste odoslali alebo prijali.

  Prehľad E-mailové chyby v okne História zabezpečenia zobrazí podrobnosti o všetkých výstrahách na e-mailové chyby, ktoré ste prijali, keď sa objavila e-mailová chyba. Podrobnosti zahŕňajú ID chyby a chybovú správu. Tento prehľad tiež zobrazí informácie o predmete, adrese odosielateľa a adrese prijímateľa, ktoré sa týkajú e-mailovej správy vo výstrahe.

  Služba Norton Community Watch

  Funkcia Služby Norton Community Watch vám umožňuje odoslať akékoľvek podozrivé bezpečnostné alebo podozrivé aplikačné dáta spoločnosti Symantec na analýzu. Spoločnosť Symantec tieto dáta vyhodnotí, aby určila nové hrozby.

  Prehľad Služby Norton Community Watch v okne História zabezpečenia zobrazí zoznam súborov, ktoré ste odoslali spoločnosti Symantec na analýzu. Zoznam obsahuje aj súbory v rozličných štádiách odoslania.

  Vyčistenie registra

  Register systému Windows môže obsahovať záznamy, ktoré odkazujú na neexistujúce súbory. Takéto poškodené položky v registri môžu spomaľovať počítač. Funkcia Vyčistenie registra preverí počítač a z registra odstráni prípadné poškodené položky.

  Prehľad Čistenie registra v okne História zabezpečenia zobrazuje zoznam aktivít Vyčistenia registra, ktoré boli vykonané vo vašom počítači.

  Čistenie súborov

  Funkcia Čistenie súborov odstraňuje nežiaduce dočasné súbory vrátane zvyšných súborov internetového prehliadača, slová, ktoré ste vyhľadávali na Internete a ďalšie dočasné súbory.

  Zobrazenie Čistenie súborov v okne História zabezpečenia uvádza zoznam činností funkcie Čistenie súborov, ktoré na počítači prebehli.

  Optimalizácia disku

  Optimalizácia disku je proces, pri ktorom sa zefektívňuje fyzické umiestnenie súborov. Súbory a metaúdaje sa premiestnia, aby sa znížil prístupový čas k údajom.

  Zobrazenie Optimalizácia disku v okne História zabezpečenia uvádza zoznam činností funkcie Optimalizácia disku, ktoré na počítači prebehli.

  Tichý režim

  V tichom režime sú potlačené všetky výstrahy a oznámenia a je dočasne zastavená väčšina aktivít na pozadí.

  Prehľad Tichý režim v okne História zabezpečenia zobrazí zhrnutie relácií v tichom režime.

  Prehľad obsahuje tieto informácie:

  • Typ tichého režimu, napr. tichý režim alebo bezobslužný režim

  • Typ programu, ktorý zapne tichý režim, napr. napaľovanie disku alebo záznam televízneho programu

  • Názov používateľom určeného programu, ktorý zapne tichý režim

  • Či je tichý režim zapnutý alebo vypnutý

  Aktualizácia LiveUpdate

  Aktualizácia LiveUpdate preberá najnovšie aktualizácie definícií vírusov a programu do všetkých produktov Symantec, ktoré sú vo vašom počítači nainštalované. Tieto aktualizácie chránia váš počítač proti práve objaveným hrozbám.

  Zobrazenie Aktualizácia LiveUpdate v okne História zabezpečenia uvádza podrobnosti o činnostiach funkcie Aktualizácia LiveUpdate na počítači. Podrobnosti obsahujú závažnosť, stav a trvanie relácií aktualizácie LiveUpdate na počítači.

 4. Kliknite na riadok s položkou, o ktorej si chcete prezrieť podrobné informácie.

  Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o položke, kliknite na možnosť Viac podrobností na paneli Podrobnosti alebo dvakrát kliknite na daný riadok. Rozšírené podrobnosti o položke si môžete prezrieť v okne História zabezpečenia - Podrobnosti a môžete vykonať potrebné úkony. V prípade niektorých kategórií sa po kliknutí na možnosť Viac podrobností otvorí okno File Insight, v ktorom sú zobrazené podrobnosti o vybratej udalosti z Histórie zabezpečenia. Ak chcete vybrať úkon, ktorý má aplikácia Norton 360 Online vykonať s položkami v týchto kategóriách, použite odkaz Možnosti v okne História zabezpečenia. Odkaz Možnosti je dostupný aj v okne File Insight pri niektorých položkách.

O histórii zabezpečenia - okno Rozšírené podrobnosti

Vyhľadávanie v Histórii zabezpečenia

Spravovanie položiek v karanténe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5187720_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011