Iné produkty

Chyba: "Invalid Product Key" (Neplatný kód produktu)

Kód produktu, ktorý ste zadali nie je platný kód na aktiváciu vášho produktu. Aktivácia produktu je nevyhnutná na začatie vášho predplatného a udržania ochrany, ktorú poskytuje produkt Norton. Tu sú návrhy možných riešení pri pomoci s aktiváciou vášho produktu.

Uistite sa, že ste správne zadali kód.

  • Zadajte váš kód produktu. Uistite sa, že ho zadáte presne tak, ako je uvedený.

    Produktový kľúč je uvedený na aktivačnej karte alebo na zadnej strane obalu disku CD, v ktorom bol zabalený váš produkt. Pozostáva z piatich kombinácií skupín písmen a číslic. Príklad:

    • AB12C-EFG3H-4IJ5K-L6MN8-OP9QR

Kód produktu je možné použiť len s najnovšou verziou produktu.

Váš kód nie je platný.

  • Ak ste si nezakúpili svoj kód priamo z obchodu Norton Online Store alebo z iného dôveryhodného zdroja je možné, že poskytnutý kód nie je platný na aktiváciu predplatného pre produkt Norton.

    Odporúčame vám kontaktovať a vrátiť svoj produkt na mieste kde ste ho zakúpili.

Kontaktujte podporu Norton pre ďalšiu pomoc.

  • Ak ste zakúpili svoj kód priamo z obchodu Norton Online Store alebo od iného dôveryhodného predajcu a žiadny z týchto krokov nevyriešil uvedený problém, pre ďalšiu pomoc kontaktujte podporu Norton s dôkazom o zakúpení produktu.

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v51047169_EndUserProfile_sk_sk
Operačný systém: Windows, Mac OS X, Android
Naposledy zmenené: 04.09.2017