Iné produkty

Manuálne zapnutie alebo vypnutie tichého režimu

Pred začatím dôležitej práce na počítači môžete na zvolený čas manuálne zapnúť tichý režim. Tichý režim môžete zapnúť na jednu hodinu, dve hodiny, štyri hodiny, šesť hodín alebo jeden deň. O zapnutí tichého režimu informuje ikona Norton 360 Online v oznamovacej oblasti na pravom okraji panela úloh. Aplikácia Norton 360 Online vás upozorní, keď sa tichý režim vypne. Po vypnutí tichého režimu aplikácia Norton 360 Online zobrazí aj prípadné výstrahy o zistených aktivitách zabezpečenia, ktoré sa vyskytli v čase trvania tichého režimu.

Tichý režim môžete vypnúť alebo zapnúť v okne Administratívne nastavenia, v sekcii Rýchle ovládanie v okne Nastavenia alebo v okne Úlohy Norton. Tichý režim môžete tiež zapnúť alebo vypnúť pomocou ikony Norton 360 Online v oblasti oznámení.

Zapnutie tichého režimu z okna Administratívne nastavenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

 3. V riadku Tichý režim v sekcii Nastavenia tichého režimu presuňte vypínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zap..

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

 5. V dialógovom okne Zapnutie tichého režimu vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Vybrať dobu trvania interval, počas ktorého chcete zapnúť tichý režim, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Vypnutie tichého režimu z okna Administratívne nastavenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

 3. V riadku Tichý režim v sekcii Nastavenia tichého režimu presuňte vypínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vyp..

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

 5. Kliknite na možnosť Zavrieť.

Zapnutie tichého režimu z okna Úlohy Norton

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Výkon.

 2. V okne Výkon kliknite na položku Úlohy Norton.

 3. V okne Úlohy Norton pod položkou Tichý režim posuňte prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

 4. V dialógovom okne Zapnutie tichého režimu vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Vybrať trvanie interval, počas ktorého chcete zapnúť tichý režim, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na možnosť Zavrieť v okne Úlohy Norton.

Vypnutie tichého režimu z okna Úlohy Norton

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Výkon.

 2. V okne Výkon kliknite na položku Úlohy Norton.

 3. V okne Úlohy Norton pod položkou Tichý režim posuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

 4. Kliknite na možnosť Zavrieť v okne Úlohy Norton.

Zapnutie tichého režimu z oznamovacej oblasti

 1. V oznamovacej oblasti na paneli úloh systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Norton 360 Online a potom kliknite na možnosť Zapnúť tichý režim.

 2. V dialógovom okne Zapnutie tichého režimu vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Vybrať dobu trvania interval, počas ktorého chcete zapnúť tichý režim, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie tichého režimu z oznamovacej oblasti

 • V oznamovacej oblasti na paneli úloh systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Norton 360 Online a potom kliknite na možnosť Vypnúť tichý režim.

Vypnutie alebo zapnutie Tichého režimu zo sekcie Rýchle ovládanie

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na položku Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia, v sekcii Rýchle ovládanie, vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Ak chcete Tichý režim vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Tichý režim.

  • Ak chcete Tichý režim zapnúť, začiarknite políčko Tichý režim a z dialógového okna Zapnutie Tichého režimu vyberte, ako dlho má Tichý režim zostať zapnutý, a kliknite na možnosť OK.

O tichom režime

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v47725648_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011