Iné produkty

O nástroji Norton Bootable Recovery Tool

Nástroj Norton Bootable Recovery Tool preveruje váš počítač a odstraňuje z neho vírusy, spyware a ostatné hrozby zabezpečenia. Váš počítač môže byť infikovaný vírusmi, ak sa stretnete s ktorýmikoľvek z nasledovných príznakov:

  • Nedá sa nainštalovať aplikácia Norton 360 Online.

  • Nedá sa vám spustiť počítač.

  • Počítač je mimoriadne pomalý.

Nástroj Norton Bootable Recovery Tool je integrovaný do predinštalačného prostredia pre systém Windows (WinPE). Preto ho môžete spustiť iba z disku CD, DVD alebo USB kľúča. Na vytvorenie disku CD, DVD alebo USB kľúča s nástrojom Norton Bootable Recovery Tool musíte použiť Sprievodcu nástrojom Norton Bootable Recovery Tool.

Nástroj Norton Bootable Recovery Tool nemôže bežať v prostredí WinPE dlhšie ako 72 hodín. Ak nástroj Norton Bootable Recovery Tool pobeží dlhšie než 72 hodín, počítač sa bez upozornenia reštartuje.

Tento disk CD, DVD alebo USB kľúč s nástrojom Norton Bootable Recovery Tool môžete použiť na obnovu počítača, ktorý je infikovaný vírusmi alebo inými hrozbami zabezpečenia. Tento bezpečnostný program netvorí náhradu za trvalú ochranu pred vírusmi a najnovšími rizikami zabezpečenia v reálnom čase. Ak chcete svoj počítač chrániť pre budúcimi infekciami, určite si nainštalujte alebo pokračujte v používaní aplikácie Norton 360 Online, ktorú ste si už kúpili.

Nástroj Norton Bootable Recovery Tool zisťuje a rieši nasledujúce hrozby zabezpečenia:

Vírusy

Programy, ktoré infikujú iný program, zavádzací sektor, odčlenený sektor alebo dokument tým, že sa samé vkladajú alebo pripájajú k tomuto médiu. Väčšina vírusov sa len kopíruje a tiež môžu urobiť škodu.

Trójske kone

Programy, ktoré obsahujú nebezpečný kód a ktoré sú zamaskované alebo sa skrývajú v niečom neškodnom, ako je hra alebo podporný program.

Nástroje hackerov

Nástroje, ktoré hacker používa na získanie neoprávneného prístupu do vášho počítača. Jeden typ hackerských nástrojov, program pre zaznamenávanie klávesových úderov, sleduje a zaznamenáva každý úder na klávesnici a tento záznam môže poslať späť hackerovi.

Spyware

Programy, ktoré môžu prehľadávať systémy a sledovať aktivity a odovzdávať tieto informácie do iných počítačov alebo na iné miesta vo virtuálnom priestore.

Adware

Programy, ktoré umožňujú dodávanie reklamného obsahu prostredníctvom svojho vlastného okna alebo pomocou rozhrania iného programu.

Trackware

Programy, ktoré sledujú činnosť systému, zhromažďujú informácie o systéme alebo sledujú zvyklosti používateľa a tieto informácie odovzdávajú organizáciám tretej strany. Informácie, ktoré takéto programy zhromažďujú, nie sú dôverné a nemožno podľa nich identifikovať osobu používateľa. Programy typu trackware bývajú inštalované so súhlasom používateľa a môžu byť súčasťou iného softvéru inštalovaného používateľom.

Preberanie Sprievodcu nástrojom Norton Bootable Recovery Tool

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v45285481_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.04.2011