Úprava položky

Aplikácia Norton 360 Online vám umožňuje upravovať položky v okne Položky vylúčené z preverenia. V dialógovom okne Úprava položky môžete upraviť položku, ktorú ste pridali do okna Položky vylúčené z preverenia. Prehľadávaním môžete prejsť do priečinka a zvoliť položku. V okne Položky vylúčené z preverenia môžete taktiež určiť, či chcete zahrnúť alebo vylúčiť podpriečinky.

Vylúčiť môžete diskové jednotky, priečinky, skupiny súborov alebo samostatné súbory:

C:\Program Files\

Vylúčené budú všetky súbory v priečinku Program Files na disku C

\Program Files

Vylúčené budú všetky súbory v priečinku Program Files vo všetkých jednotkách (napríklad C:\Program Files a D:\Program Files)

C:\mojprogram.exe

Vylúčený bude súbor MOJPROGRAM.EXE na disku C

MOJPROGRAM.EXE

Vylúčený bude súbor MOJPROGRAM.EXE vo všetkých zložkách vo všetkých jednotkách

Ak určíte kompletnú cestu k súboru (napríklad C:\mojprogram.exe), a potom súbor presuniete alebo premenujete, vylúčenie prestane platiť.

Vylúčenie hrozieb zabezpečenia z preverovania

O zástupných náhradných znakoch

Informácie o zozname Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v45181510_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 17.02.2011