Iné produkty

Požiadavka zabezpečenia - Výstraha ochrany

Keď možnosť Ochrana pred zmenami produktu Norton v okne Nastavenia vypnete, súbory aplikácie Norton 360 Online nie sú pred nepovolaným prístupom chránené. Ochrana pred zmenami produktu Norton zabraňuje externým programom vo vykonávaní zmien v produkte Norton.

Môžu však nastať také situácie, ktoré vyžadujú vypnutie funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton. Napríklad, ak je funkcia Ochrana pred zmenami produktu Norton zapnutá, nie je možné na počítači so systémom Windows spustiť funkciu Obnovenie systému. Aby mohla funkcia Obnovenie systému Windows úspešne prebehnúť, musíte funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton dočasne vypnúť.

Ak chcete funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton vypnúť, mali by ste ju vypnúť len dočasne a potom sa uistiť, že je opätovne zapnutá.

Môžete zvoliť, na ako dlho chcete funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton vypnúť, a to v rozbaľovacom zozname Zvoľte trvanie, ktorý sa nachádza v tomto okne.

V záujme zabezpečenia stálej ochrany vášho počítača môžete funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton manuálne zapnúť ešte pred ukončením špecifikovaného trvania.

O funkcii Ochrana pred zmenami produktu Norton

Vypnutie a zapnutie funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v45135292_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011