Iné produkty

Vypnutie a zapnutie funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton

Funkcia Ochrana pred zmenami produktu Norton ochraňuje súbory aplikácie Norton 360 Online pred útokom alebo modifikáciou vírusom alebo inou neznámou hrozbou. Svoj produkt môžete pred náhodnou modifikáciou alebo vymazaním chrániť tak, že necháte možnosť Ochrana pred zmenami produktu Norton zapnutú.

Ak chcete funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton dočasne vypnúť, môžete tak urobiť na určený časový interval.

Ak je funkcia Ochrana pred zmenami produktu Norton zapnutá, nie je možné na počítači spustiť funkciu Obnovenie systému. Aby mohla funkcia Obnovenie systému úspešne prebehnúť, musíte funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton dočasne vypnúť.

Vypnutie funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

 3. V sekcii Zabezpečenie produktu, v riadku Ochrana pred zmenami produktu Norton, presuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

 5. V dialógovom okne Požiadavka zabezpečenia, v rozbaľovacom zozname Zvoľte trvanie, zvoľte, na ako dlho chcete funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton vypnúť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Zatvoriť.

Zapnutie funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

 3. V sekcii Zabezpečenie produktu, v riadku Ochrana pred zmenami produktu Norton, presuňte prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O funkcii Ochrana pred zmenami produktu Norton

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v45039253_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011