Iné produkty

O funkcii Ochrana pred zmenami produktu Norton

Ochrana pred zmenami produktu Norton zabraňuje externým programom vo vykonávaní zmien v produkte Norton. Táto bezpečnostná funkcia taktiež zabraňuje funkcii Obnovenie systému, ktorá je súčasťou systému Windows, vo vykonávaní zmien v súboroch Norton, čo vedie k zobrazeniu správy Obnovenie neukončené.

Funkcia Ochrana pred zmenami produktu Norton ochraňuje aplikáciu Norton 360 Online pred útokom alebo modifikáciou vírusom alebo inou neznámou hrozbou. Svoj produkt môžete pred náhodnou modifikáciou alebo vymazaním chrániť tak, že necháte možnosť Ochrana pred zmenami produktu Norton zapnutú.

Ak chcete funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton dočasne vypnúť, môžete tak urobiť na určený časový interval.

Ak je funkcia Ochrana pred zmenami produktu Norton zapnutá, nie je možné na počítači spustiť funkciu Obnovenie systému. Aby mohla funkcia Obnovenie systému úspešne prebehnúť, musíte funkciu Ochrana pred zmenami produktu Norton dočasne vypnúť.

Vypnutie a zapnutie funkcie Ochrana pred zmenami produktu Norton

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v45039218_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011