Vypnutie hesla nastavení aplikácie Norton 360 Online

Nastavenia aplikácie Norton 360 Online môžete chrániť heslom použitím možnosti Ochrana nastavení heslom Ak je možnosť Ochrana nastavení heslom zapnutá, musíte pri každom zobrazení a konfigurácii nastavení aplikácie Norton 360 Online zadať heslo nastavení. Bez toho, aby ste zadali heslo nastavení, nemôžete získať pristúp k nastaveniam produktu.

V prípade, že heslo nastavení zabudnete, môžete ho použitím možnosti resetovať heslo nastavení v okne Výber predvolieb odinštalovania znovu nastaviť.

Možnosť Ochrana nastavení heslom môžete vypnúť, ak ochranu heslom nastavení aplikácie Norton 360 Online nevyžadujete.

Vypnutie hesla nastavení aplikácie Norton 360 Online

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

  3. V zobrazenom dialógovom okne do poľa Heslo zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. V riadku Ochrana nastavení heslom presuňte vypínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  5. V okne Nastavenia, v sekcii Zabezpečenie produktu, presuňte v riadku Ochrana nastavení heslom prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  6. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O zabezpečení nastavení aplikácie Norton 360 Online pomocou hesla

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v44151495_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.03.2011