Iné produkty

Vypnutie hesla nastavení aplikácie Norton 360 Online

Nastavenia aplikácie Norton 360 Online môžete chrániť heslom použitím možnosti Ochrana nastavení heslom Ak je možnosť Ochrana nastavení heslom zapnutá, musíte pri každom zobrazení a konfigurácii nastavení aplikácie Norton 360 Online zadať heslo nastavení. Bez toho, aby ste zadali heslo nastavení, nemôžete získať pristúp k nastaveniam produktu.

V prípade, že heslo nastavení zabudnete, môžete ho použitím možnosti resetovať heslo nastavení v okne Výber predvolieb odinštalovania znovu nastaviť.

Možnosť Ochrana nastavení heslom môžete vypnúť, ak ochranu heslom nastavení aplikácie Norton 360 Online nevyžadujete.

Vypnutie hesla nastavení aplikácie Norton 360 Online

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Administratívne nastavenia.

  3. V zobrazenom dialógovom okne do poľa Heslo zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. V riadku Ochrana nastavení heslom presuňte vypínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  5. V okne Nastavenia, v sekcii Zabezpečenie produktu, presuňte v riadku Ochrana nastavení heslom prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  6. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O zabezpečení nastavení aplikácie Norton 360 Online pomocou hesla

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v44151495_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.03.2011