Iné produkty

Nové sieťové pripojenie

Okno Nové sieťové pripojenie vám umožňuje definovať stupeň dôveryhodnosti vašej siete. Stupeň dôveryhodnosti siete určuje štandardnú úroveň prístupu, ktorá používajú ostatné zariadenia v konkrétnej sieti na prístup k vášmu počítaču. Zariadenie vo vašej sieti, ktoré nemá stupeň dôveryhodnosti Dôveryhodné alebo Obmedzené používa stupeň dôveryhodnosti vašej siete.

Pomocou okna Nové sieťové pripojenie môžete svojej sieti priradiť jeden z nasledujúcich stupňov dôveryhodnosti:

Zdieľaná

Sieť pridá do zoznamu Zdieľaná

Filtruje sa celá sieťová prevádzka, ktorá zo zdieľanej siete prichádza do vášho počítača. Zariadenia v sieti majú prístup len do zdieľaných zdrojov vo vašom počítači, ako napríklad súbory, zložky a tlačiarne.

Tento stupeň dôveryhodnosti by ste mali vybrať vtedy, ak nedôverujete všetkým zariadeniam v tejto siete a chcete, aby vás aplikácia Norton 360 Online chránila pred útokmi vírusov.

Chránená

Sieť pridá do zoznamu Chránená

Sieť má pridelený stupeň dôveryhodnosti Chránená vtedy, keď nie je klasifikovaná ako Dôveryhodná, Zdieľaná alebo Obmedzená. Všetky zdieľané zdroje ako sú súbory a tlačiarne sú chránené pred neoprávneným prístupom zariadení v sieti.

Ak vyberiete tento stupeň dôveryhodnosti, zostanete chránený pred útokmi známych vírusov.

Okno Nové sieťové pripojenie sa zobrazí, keď počítač splní nasledujúce kritériá:

  • Možnosť Automatické zdieľanie súborov/tlačiarní musí byť nastavená na Spýtať sa

  • Váš počítač musí disponovať aspoň jedným zdieľaným zdrojom alebo jeho operačný systém musí byť z edícii Windows Media Center

  • Počítač musí používať súkromnú IP adresu

  • Počítač musí byť napojený na zabezpečené bezdrôtové alebo káblové pripojenie

Táto možnosť je dostupná len v systéme Windows XP.

Ak chcete zmeniť stupeň dôveryhodnosti siete, môžete tak urobiť aj v Mape zabezpečenia siete úpravou Podrobností o sieti.

Zmena stupňa dôveryhodnosti vašej siete a zariadení

O Mape zabezpečenia siete

Zobrazenie zariadenia na Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38678925_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011