Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány Firewall: Oprava zablokovania Zakázanej zóny

K zablokovaniu Zakázanej zóny dochádza vtedy, keď sa pokúšate o prístup k zdieľanému zdroju alebo IP adrese zakázaného počítača alebo siete.

Vo všeobecnosti brány firewall používajú zásady zakázaných zón, aby poskytli počítaču ochranu pred zariadeniami, ktorým nedôverujú. Keď je počítač alebo sieť pridaná do zakázanej zóny brány firewall, brána firewall zakáže prístup na alebo zo zakázaných zariadení. Ak viete, že zariadenie je bezpečné a chcete povoliť nevyžiadanú prevádzku z neho, budete musieť upraviť nastavenia zakázanej zóny. Tak či onak, váš počítač bude zo zásad zakázanej zóny brány firewall profitovať.

Brána Norton Firewall používa Mapu zabezpečenia siete a pravidlá brány firewall, aby poskytla podobnú ochranu. Mapa zabezpečenia siete vám umožní špecifikovať stupeň dôveryhodnosti zariadení pripojených k počítaču. Ak priradíte počítač alebo sieť do zoznamu Zakázané, brána firewall blokuje zakázaný počítač a zariadenia nachádzajúce sa v zakázanej sieti. Pravidlá brány firewall môžete použiť aj na špecifikovanie zakázania prístupu konkrétnemu počítaču alebo sieťovej adrese.

V prípade zakázaného prístupu k zariadeniu alebo sieti môže byť zodpovedná niektorá z nasledujúcich príčin:

 • Aktuálne nastavenia pravidiel brány firewall

 • Kritériá aktuálne aktívneho pravidla brány firewall

 • Existujúce nastavenia stupňa dôveryhodnosti zariadení vo vašej domácej sieti

Na vyriešenie problému zablokovania Zakázanou zónou, ktoré sa u vás momentálne vyskytlo, bude potrebné upraviť stupeň dôveryhodnosti zakázaného zariadenia alebo siete. Toto riešenie môže zahŕňať zmenu stupňa dôveryhodnosti zakázaných zariadení a sietí na Zdieľaná, Chránená, alebo Plná dôvera.

Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Riešenia v sprievodcovi vám umožnia analyzovať problém a podniknúť príslušné kroky na vyriešenie problému.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Deaktivovať zablokovanie Zásadami zóny

  Táto možnosť povolí bráne Norton Firewall znovu nakonfigurovať nastavenia brány firewall na odstránenie zablokovania prístupu k zakázaným zariadeniam. Po použití opravy vám aplikácia Norton 360 Online oznámi, či bola brána firewall úspešná pri riešení problému pomocou tejto možnosti opravy. Ak nebola úspešná, môžete preskúmať ostatné riešenia v sprievodcovi na vyriešenie zablokovania.

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna zmena konfigurácie nastavení zóny pomocou Mapy siete

  Táto možnosť vám umožní vstúpiť do Mapy zabezpečenia siete a vykonať nevyhnutné zmeny v nastaveniach stupňa dôveryhodnosti zakázaných zariadení.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

 • Vypnutie brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní dočasne vypnúť bránu firewall, aby ste vyriešili problém.

  Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

O Mape zabezpečenia siete

O Inteligentnej bráne firewall

O nastaveniach brány firewall

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173941_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011