Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány Firewall: Oprava zablokovania Zásadami dôveryhodnosti

K zablokovaniu Zásadami dôveryhodnosti dochádza vtedy, keď brána Norton Firewall blokuje všetky sieťové udalosti, ktoré porušujú nastavenia zásad dôveryhodnosti brány firewall.

Každá brána firewall má svoje vlastné zásady dôveryhodnosti, ktoré sú navrhnuté tak, aby zakázali prístup skupine neoprávnených programov alebo udalostí, ktorým nedôveruje. Zásady dôveryhodnosti si môžete prispôsobiť, aby ste povolili prístup zakázaným aplikáciám, o ktorých viete, že sú bezpečné. Takto zásady brány firewall zvyšujú funkčnosť brány firewall bez ohrozenia zabezpečenia počítača.

Nasledujúce dve možnosti funkcie Rozšírené monitorovanie udalostí brány Norton Firewall prispievajú k zásadám dôveryhodnosti, ktoré brána firewall uplatňuje:

 • Monitorovanie komponentu programu

  Táto možnosť poskytuje ochranu pred škodlivými programami, ktoré spúšťajú programy s prístupom na internet.

 • Monitorovanie spustenia programu

  Táto možnosť poskytuje ochranu pred škodlivými programami, ktoré sa pripájajú k bezpečným programom bez toho, aby sa zistil ich výskyt

Vo všeobecnosti, funkcia Rozšírené monitorovanie udalostí obmedzuje prístup narušiteľom, ktorí by mohli získať neoprávnený prístup do vášho počítača, keď ste pripojený na internet. Táto funkcia obsahuje rôzne kategórie možností rozšírenej ochrany, ktoré sledujú rôzne typy udalostí v sieti, ktoré môžu poškodiť počítač. Túto funkciu môžete použiť na povolenie alebo zablokovanie udalostí. Keď je funkcia Rozšírené monitorovanie udalostí zapnutá, brána Norton Firewall vás vyzve, aby ste zvolili vhodnú akciu v prípade akejkoľvek kategórie podozrivých alebo neznámych udalostí alebo programov. Udalosti alebo programy môžete povoliť alebo blokovať.

Ak ste zablokovali akúkoľvek udalosť týkajúcu sa kategórií Monitorovanie komponentu programu alebo Monitorovanie spustenia programu, brána Norton Firewall udalosť zablokuje. To by vo vašom prípade mohol byť dôvod zablokovania siete.

Na vyriešenie tohto problému musíte vypnúť možnosti Monitorovanie komponentu programu alebo Monitorovanie spustenia programu.

Vypnutím funkcie Rozšírené monitorovanie udalostí automaticky vypnete aj možnosti Monitorovanie komponentu programu a Monitorovanie spustenia programu.

Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Riešenia v sprievodcovi vám umožnia analyzovať problém a podniknúť príslušné kroky na vyriešenie problému.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Vypnúť zablokovanie Zásadami dôveryhodnosti

  Táto možnosť umožní bráne Norton Firewall vypnúť možnosti Monitorovanie komponentu programu alebo Monitorovanie spustenia programu. Po použití opravy vám aplikácia Norton 360 Online oznámi, či bola brána firewall úspešná pri riešení problému pomocou tejto možnosti opravy. Ak nebola úspešná, môžete preskúmať ostatné riešenia v sprievodcovi na vyriešenie zablokovania.

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna zmena konfigurácie nastavení brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní vstúpiť do nastavení brány firewall a vypnúť možnosť Rozšírené monitorovanie udalostí. Vypnutím funkcie Rozšírené monitorovanie udalostí automaticky vypnete aj možnosti Monitorovanie komponentu programu a Monitorovanie spustenia programu.

  Možnosť Rozšírené monitorovanie udalostí je k dispozícii v okne Rozšírené nastavenia.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

 • Vypnutie brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní dočasne vypnúť bránu firewall, aby ste vyriešili problém.

  Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

Rozšírené monitorovanie udalostí

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173938_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011