Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány Firewall: Oprava zablokovania Zásadami procesu

K zablokovaniu Zásadami procesu dochádza vtedy, keď je zablokovaný konkrétny pokus programu o pripojenie na internet.

Každá brána firewall má vlastné zásady procesu, ktoré sú navrhnuté tak, aby riešili pokusy programov o pripojenie na internet. Zásady procesu si môžete prispôsobiť, aby ste mali kontrolu nad internetovou komunikáciou počítača. Takto zostáva váš počítač chránený pred napadnutiami z Internetu.

Funkcia Automatické riadenie programov brány Norton Firewall prispieva k zásadám procesu, ktoré brána firewall uplatňuje. Automatické riadenie programov automaticky konfiguruje nastavenie prístupu na internet pre programy, ktoré sa pripájajú na web, pri ich prvom spustení. Keď je táto možnosť vypnutá, aplikácia Norton 360 Online vás vyzve povoliť alebo zablokovať program, ktorý sa pripája na internet po prvý raz.

Keď zablokujete program, ktorý sa pripája na internet po prvý raz, brána Norton Firewall zablokuje programu prístup na internet. To by vo vašom prípade mohol byť dôvod zablokovania siete.

Na vyriešenie tohto problému môžete zapnúť funkciu Automatické riadenie programov. Ak je verzia programu, ktorú Symantec rozpozná, bezpečná, funkcia Automatické riadenie programov vytvorí pravidlo povolenia pre program a povolí mu prístup na internet.

Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Riešenia v sprievodcovi vám umožnia analyzovať problém a podniknúť príslušné kroky na vyriešenie problému.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Deaktivovať zablokovanie Zásadami procesu

  Táto možnosť povolí bráne Norton Firewall zmeniť nastavenia prístupu pre zablokovaný program z Blokovať tento prípad na Povoliť. Po použití opravy vám aplikácia Norton 360 Online oznámi, či bola brána firewall úspešná pri riešení problému pomocou tejto možnosti opravy. Ak nebola úspešná, môžete preskúmať ostatné riešenia v sprievodcovi na vyriešenie zablokovania.

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna zmena konfigurácie nastavení brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní použiť nastavenia brány firewall na zapnutie možnosti Automatické riadenie programov.

  Táto možnosť je k dispozícii v okne Rozšírené nastavenia.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

 • Vypnutie brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní dočasne vypnúť bránu firewall, aby ste vyriešili problém.

  Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

Automatické riadenie programov

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

O Pravidlách komunikácie

O Pravidlách programov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173935_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011