Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány firewall: Oprava zablokovania Pravidlom brány firewall

K zablokovaniu pravidlom brány firewall dochádza vtedy, keď zablokovaná sieťová prevádzka nespĺňa parametre pravidla brány firewall o vyššom príkaze. Brána firewall používa pravidlá na riadenie všetkých pripojení a komunikácie medzi počítačom a externou sieťou.

Pravidlo brány firewall pozostáva z rôznych kritérií alebo parametrov ako je typ protokolu, port, internetová adresa a smer komunikácie. Brána firewall overuje celú prevádzku, ktorá prichádza a odchádza z počítača podľa každého z parametrov pravidla vysokej priority. Takto pravidlá brány firewall kontrolujú, ako brána firewall poskytuje počítaču ochranu pred škodlivými programami, neoprávneným prístupom a rizikami z internetu.

Brána Norton Firewall používa na zabezpečenie počítača Pravidlá pre programy a Pravidlá komunikácie. Pravidlá pre programy kontrolujú prístup programov v počítači na Internet a Pravidlá komunikácie kontrolujú prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú prevádzku.

Predvolene existuje sada predefinovaných Pravidiel komunikácie, aby poskytla základnú sieťovú funkčnosť a ochranu. Pravidlá si však môžete prispôsobiť, môžete vytvoriť nové pravidlá, zmeniť kritériá existujúcich pravidiel, aby ste vylepšili zabezpečenie počítača. Môžete tiež vytvoriť Pravidlá pre programy pre konkrétnu aplikáciu a kontrolovať jej nastavenia prístupu. Môžete zmeniť prioritu Pravidiel komunikácie alebo Pravidiel pre programy a podľa potreby tak riadiť sieťovú prevádzku.

Brána Norton Firewall spracúva Pravidlá komunikácie pred Pravidlami pre programy.

Aktuálne nastavenia alebo kritériá Pravidiel komunikácie, Pravidiel pre programy alebo oboch môžu byť dôvodom, prečo brána Norton Firewall bráni prístupu k sieti vo vašom prípade. Zablokovania pravidlom aplikácie sa vyskytujú v prípadoch, keď existuje Pravidlo pre programy vyššej priority pri kritériu blokovania zakázanej prevádzky. Zablokovania pravidlom systému sa vyskytujú v prípadoch, keď existuje Pravidlo komunikácie vyššej priority pri kritériu blokovania zakázanej prevádzky. Vo všeobecnosti, ak má aktívne pravidlo blokovania vyššiu prioritu, potom bráni sieťovej prevádzke zodpovedajúcej kritériám pravidla, aby sa dostala k počítaču

Aby ste tento problém vyriešili, môžete meniť kritériá pravidla alebo nastavenia pravidla tak, aby brána Norton Firewall povolila požadovanú komunikáciu. Aby sa špecifická sieťová prevádzka dostala k počítaču, môžete skúsiť jedno alebo kombináciu nasledujúcich:

 • Vypnúť pravidlo blokovania.

  Môžete vypnúť iba Pravidlá pre programy.

 • Vytvoriť pravidlo povolenia a povoliť tento typ sieťovej prevádzky.

 • Priradiť pravidlu povolenia vyššiu prioritu, než pravidlu blokovania.

 • Zmeniť akýkoľvek parameter pravidla blokovania v prospech konkrétneho typu prevádzky, ktorú chcete povoliť.

Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Riešenia v sprievodcovi vám umožnia analyzovať problém a podniknúť príslušné kroky na vyriešenie problému.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Vypnúť blokujúce Pravidlo aplikácie

  Táto možnosť povolí bráne Norton Firewall automaticky opraviť problém vypnutím pravidla blokovania. Táto možnosť je k dispozícii len pre Pravidlá pre programy v prípade zablokovania Pravidlom aplikácie. Po použití opravy vám aplikácia Norton 360 Online oznámi, či bola brána firewall úspešná pri riešení problému pomocou tejto možnosti opravy. Ak nebola úspešná, môžete preskúmať ostatné riešenia v sprievodcovi na vyriešenie zablokovania.

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna zmena konfigurácie nastavení pravidiel brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní použiť nastavenia brány firewall na úpravu existujúcich nastavení pravidiel brány firewall alebo kritérií brány firewall podľa potreby.

  Nastavenia Pravidiel komunikácie môžete meniť na karte Pravidlá komunikácie a Pravidlá pre programy na karte Pravidlá pre programy.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

 • Vypnutie brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní dočasne vypnúť bránu firewall, aby ste vyriešili problém.

  Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

O Pravidlách komunikácie

O Pravidlách programov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173932_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011