Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány Firewall: Oprava zablokovania Zvláštnym protokolom

Zablokovania Zvláštnym protokolom sa vyskytujú vtedy, keď je sieťová prevádzka pre zablokovaný zvláštny protokol zakázaná bránou Norton Firewall.

Prevádzka s využitím Zvláštnych protokolov nie je v moderných sieťach bežná. Škodlivé programy môžu používať tieto zvláštne protokoly na útok na váš počítač. Preto sa odporúča, aby brána firewall spravovala všetku komunikáciu, ktorá zahŕňa zvláštne protokoly. Takto zostáva váš počítač chránený pred útokmi zo siete.

Brána Norton Firewall je vybavená tak, aby kontrolovala prípady prevádzky cez počítač, ktorá zahŕňa zvláštne protokoly a následne selektívne blokovala určitú komunikácia podľa štandardných nastavení brány firewall alebo nastavení, ktoré špecifikujete vy. Napríklad, brána firewall spravuje zoznam zvláštnych protokolov. Štandardne sú všetky protokoly na zozname povolené a tak je umožnená každá prevádzka používajúca niektorý z týchto protokolov. Ak zakážete niektorý z protokolov na zozname, brána Norton Firewall bude blokovať tie typy komunikácie, ktoré používajú zablokovaný protokol.

Prevádzka, ktorá je momentálne zakázaná, môže používať zablokovaný protokol a preto jej bol odmietnutý prístup. Riešením tohto problému je nastaviť bránu Norton Firewall tak, aby povolila zablokovaný protokol.

Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Sprievodca obsahuje riešenia, ktoré vám umožnia analyzovať problém a podniknúť vhodné kroky.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Povoliť blokovaný Zvláštny protokol

  Táto možnosť umožňuje bráne Norton Firewall prekonfigurovať bránu firewall tak, aby povolila zakázaný protokol. Po použití opravy vám aplikácia Norton 360 Online oznámi, či bola brána firewall úspešná pri riešení problému pomocou tejto možnosti opravy. Ak nebola úspešná, môžete preskúmať ostatné riešenia v sprievodcovi na vyriešenie zablokovania.

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna zmena konfigurácie nastavení brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní použiť nastavenia brány firewall na povolenie zvláštneho protokolu, ktorý spôsobil zablokovanie. Možnosť Zvláštne protokoly je k dispozícii v okne Rozšírené nastavenia.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

 • Vypnutie brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní dočasne vypnúť bránu firewall, aby ste vyriešili problém.

  Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

O Inteligentnej bráne firewall

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173929_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011