Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány firewall: Oprava zablokovania funkciou Odpojenie jedným tlačidlom

K zablokovaniu funkciou Odpojenie jedným tlačidlom dochádza vtedy, keď je brána firewall nastavená na blokovanie celej sieťovej prevádzky z a do počítača, kým ste pripojený na internet.

Funkcia Odpojenie jedným tlačidlom je možnosť jedného kliknutia, ktorým môžete nastaviť bránu firewall aby buď povolila, alebo zablokovala všetku sieťovú prevádzku. Túto možnosť môžete použiť na zabezpečenie počítača, keď pri ňom nie ste. Napríklad, keď aktivujete túto možnosť počas doby, keď ste preč, brána firewall blokuje všetku komunikáciu medzi vaším počítačom a ostatnými počítačmi v sieti.

Možnosť Blokovať celú sieťovú prevádzku je funkciou brány Norton Firewall pre odpojenie od siete jedným tlačidlom. Túto možnosť môžete použiť na zastavenie alebo povolenie celej prevádzky z alebo do počítača jediným kliknutím. Štandardne je táto možnosť nastavená na Odblokované, takže umožňuje celú sieťovú prevádzku. Keď je nastavená na Blokované, táto možnosť blokuje celú sieťovú prevádzku. Túto možnosť môžete ponechať v stave Blokované po určitú dobu, počas ktorej chcete blokovať všetku komunikáciu s vašim počítačom.

Prevádzka, ktorá je momentálne zakázaná je zablokovaná kvôli súčasným nastavenia možnosti Blokovať celú sieťovú prevádzku. Aby ste to opravili, nastavte túto možnosť na Odblokované. Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Riešenia v sprievodcovi vám umožnia analyzovať problém a podniknúť príslušné kroky na vyriešenie problému.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Vypnúť Odpojenie jedným tlačidlom

  Táto možnosť povolí bráne Norton Firewall automaticky opraviť problém vypnutím funkcie Odpojenie jedným tlačidlom. Po použití opravy vám aplikácia Norton 360 Online oznámi, či bola brána firewall úspešná pri riešení problému pomocou tejto možnosti opravy. Ak nebola úspešná, môžete preskúmať ostatné riešenia v sprievodcovi na vyriešenie zablokovania.

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna zmena konfigurácie nastavení brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní použiť nastavenia brány firewall na nastavenie možnosti Blokovať celú sieťovú prevádzku na Odblokované. Možnosť Blokovať celú sieťovú prevádzku je k dispozícii v sekcii Inteligentná brána firewall na paneli Nastavenia siete.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

 • Vypnutie brány Norton Firewall

  Táto možnosť vám umožní dočasne vypnúť bránu firewall, aby ste vyriešili problém.

  Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

O Inteligentnej bráne firewall

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173926_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011