Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány Firewall: Oprava zablokovania funkciou Prevencia pred narušením

K automatickému zablokovanú funkciou Prevencia pred narušením dochádza vtedy, keď brána Norton Firewall zablokuje váš prístup k počítaču na základe zistení Prevencie pred narušením.

Systém prevencie pred narušením je mechanizmus zabezpečenia siete, ktorý používa každá brána firewall na ochranu počítačov pred útokmi narušenia.

Systém prevencie pred narušením brány Norton Firewall používa riešenia na báze podpisov na ochranu vášho počítača pred najbežnejšími napadnutiami z Internetu. Na základe technológie Prevencie pred narušením, brána Norton Firewall môže identifikovať určité počítače ako útočníkov a zablokovať všetku komunikáciu z útočiacich počítačov.

Problém Automatického zablokovania funkciou Prevencia pred narušením pri počítači, na ktorý sa chcete dostať, sa vyskytne pri nasledovných podmienkach:

 • Preverenie Systémom Prevencie pred narušením zistilo zhodu medzi podpismi útoku a údajmi zo žiadosti získanej z počítača.

 • Na základe správania počítača, funkcia Intrusion AutoBlock na obmedzený čas zablokovala počítač.

 • Možno ste zakázali počítač.

Na vyriešenie tohto problému môžete nastaviť bránu Norton Firewall tak, aby povolila prístup zablokovanému počítaču identifikovaním príčiny zablokovania a jej opravením. Napríklad ak viete, že zariadenie, ku ktorému chcete získať prístup je bezpečné, môžete skúsiť nasledovné:

 • Vytvoriť výnimku pre podpis zodpovedajúci sieťovej aktivite počítača.

 • Vypnúť možnosť Funkcia AutoBlock pri narušení.

 • Odblokovať počítač.

 • Vylúčiť počítač z budúceho preverenia IPS.

Aplikácia Norton 360 Online odporúča používať Sprievodcu diagnostikou brány firewall na vyriešenie zablokovania. Riešenia v sprievodcovi vám umožnia analyzovať problém a podniknúť príslušné kroky na vyriešenie problému.

Nástroj Norton Firewall Diagnosis je k dispozícii iba v systéme Windows 7.

Na vyriešenie problému môžete použiť nasledujúce možnosti sprievodcu:

 • Dozvedieť sa viac o tomto probléme

  Táto možnosť vám umožňuje dozvedieť sa viac o tomto probléme. Keď kliknete na túto možnosť, zobrazí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Na tejto stránke sa nachádza vysvetlenie príčiny tohto problému a návrhy riešení.

 • Manuálna rekonfigurácia nastavení Prevencie pred narušením

  Táto možnosť vám umožní pomocou nastavení brány firewall upraviť nastavenia Prevencie pred narušením, aby odstránila zablokovanie počítača, ku ktorému chcete získať prístup.

  Možnosti Prevencie pred narušením sú k dispozícii na paneli Nastavenia siete.

 • Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

  Táto možnosť vám umožní použiť denníky na zobrazenie podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

O prevencii pred narušením

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

O prevencii pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173923_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011