Iné produkty

Sprievodca diagnostikou brány Firewall

Keď máte v systéme Windows 7 problémy s pripojením do siete, brána Norton Firewall rýchlo identifikuje príčinu zlyhania a poskytne diagnostiku. Sprievodca diagnostikou brány firewall sa zobrazí vždy, keď sa vyskytnú problémy s pripojením do siete. Sprievodca obsahuje správu s diagnostikou brány firewall daného problému.

Táto správa je jedinečná pri rôznych prípadoch zablokovania siete. Ktorékoľvek z nižšie uvedeného môže spôsobiť problémy so sieťou:

 • Zablokovanie funkciou Odpojenie jedným tlačidlom

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak je zapnutá možnosť zastavenia všetkej sieťovej prevádzky.

 • Zablokovanie Zvláštnym protokolom

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak je zvláštny protokol, ktorý zabezpečuje prevádzku, momentálne zakázaný.

 • Zablokovanie Pravidlom brány firewall

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak je pravidlo brány firewall o vyššom príkaze nastavené na blokovanie prevádzky.

 • Zablokovanie Zásadami procesu

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak zablokovaná prevádzka poruší zásady procesu brány firewall.

 • Zablokovanie Zásadami dôveryhodnosti

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak zablokovaná prevádzka poruší zásady dôveryhodnosti brány firewall.

 • Zablokovanie Zakázanou zónou

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak zablokovaná prevádzka prichádza z počítača alebo siete v zakázanej zóne.

 • Funkcia AutoBlock prevencie pred narušením

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak zablokovaná prevádzka zodpovedá znakom útoku funkcie Prevencia pred narušením.

 • Neznáme zablokovanie

  Tento typ zablokovania sa vyskytuje, ak je prevádzka zablokovaná z nejakého neznámeho dôvodu, pri ktorom nedošlo k žiadnemu priamemu porušeniu konkrétnych nastavení brány firewall.

Môžete použiť Sprievodcu diagnostikou brány firewall ako pomocníka pri samostatnom riešení problémov.

V každom prípade zablokovania siete obsahuje sprievodca príčinu a možné riešenia na opravu zablokovania. Každé riešenie v sprievodcovi vám umožní podniknúť vhodné kroky na vyriešenie alebo analýzu problému s pripojením. Na opravu problému s pripojením môžete vybrať jednu alebo viacero možností. Vaše možnosti sú:

Automatická oprava

Túto možnosť môžete použiť, aby ste povolili bráne Norton Firewall vyriešiť problém samej.

Táto možnosť sa líši podľa príčiny zablokovania nasledovne:

 • Automaticky opraviť Zvláštny protokol, ktorý blokuje komunikáciu

  Táto možnosť sa zobrazí v prípade zablokovaní Zvláštnym protokolom.

  Keď vyberiete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online znovu nakonfiguruje nastavenia brány firewall a povolí zakázaný protokol.

 • Vypnúť Odpojenie jedným tlačidlom

  Táto možnosť sa zobrazí v prípade zablokovania Odpojením jedným tlačidlom.

  Keď túto možnosť vyberiete, aplikácia Norton 360 Online vynuluje možnosť Blokovať celú sieťovú prevádzku a umožní všetku komunikáciu z alebo do počítača.

 • Vypnúť Pravidlo zablokovania aplikácie

  Táto možnosť sa zobrazí v prípade zablokovania Pravidlom aplikácie a je dostupná len pre Pravidlá pre programy.

  Keď vyberiete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online znovu nakonfiguruje pravidlo blokovania a povolí zakázanú komunikáciu s počítačom.

 • Vypnúť nastavenie spustenia zásad dôveryhodnosti, aby viac neboli sledované nedôveryhodné programy.

  Táto možnosť sa zobrazí v prípade zablokovania Zásadami dôveryhodnosti.

  Keď vyberiete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online vypne možnosti Monitorovanie komponentu programu a Monitorovanie spustenia programu funkcie Rozšírené monitorovanie udalostí a povolí prístup zablokovanému programu.

 • Deaktivovať zablokovanie Zásadami procesu

  Táto možnosť sa zobrazí v prípade zablokovania Zásadami procesu.

  Keď vyberiete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online zmení nastavenia prístupu pre zablokovaný program z Blokovať tento prípad na Povoliť.

 • Deaktivovať zablokovanie Zásadami zóny

  Táto možnosť sa zobrazí v prípade zablokovania Zásadami zóny.

  Ak vyberiete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online znovu nakonfiguruje

  nastavenia Mapy zabezpečenia siete, aby tak odstránila blokovaný počítač z obmedzenej zóny.

Dozvedieť sa viac o tomto probléme

Túto možnosť môžete použiť, aby ste sa o probléme dozvedeli viac.

Keď kliknete na túto možnosť, otvorí sa kontextovo citlivá stránka pomoci. Táto stránka objasňuje príčiny, kauzálny faktor a riešenia zablokovania.

Manuálna zmena konfigurácie nastavení brány Norton Firewall

Túto možnosť môžete použiť, aby ste sami vyriešili problém. Poskytne vám prístup k panelu Nastavenia, kde môžete prispôsobovať príslušné nastavenia, o ktorých viete, že spôsobujú blokovanie.

Riešenie pre každé zablokovanie je iné. Avšak, aby ste každý prípad opravili, musíte použiť panel Nastavenia, aby ste vykonali nasledovné úpravy:

 • Zablokovanie Zvláštnym protokolom

  Na opravu tohto problému je potrebné povoliť zvláštny protokol, ktorý spôsobil zablokovanie.

 • Odpojenie jedným tlačidlom

  Na opravu tohto problému je potrebné nastaviť možnosť Blokovať celú sieťovú prevádzku na Odblokované.

 • Zablokovanie Pravidlom brány firewall

  Na opravu tohto problému, upravte nastavenia alebo kritériá momentálne aktívneho pravidla brány firewall, ktoré zablokovalo prevádzku.

 • Zablokovanie Zásadami dôveryhodnosti

  Na opravu tohto problému znovu nakonfigurujte možnosti Rozšíreného monitorovania udalostí.

 • Zablokovanie Zakázanou zónou

  Na opravu tohto problému použite Mapu zabezpečenia siete a podľa potreby upravte nastavenia stupňa dôveryhodnosti zablokovaného počítača.

 • Funkcia AutoBlock prevencie pred narušením

  Na opravu tohto problému upravte nastavenia Prevencie pred narušením, aby odstránila zablokovanie počítača, ku ktorému chcete získať prístup.

Skontrolovať posledné záznamy denníka v Histórii zabezpečenia, aby sa mohla určiť príčina zablokovania

Túto možnosť môžete použiť na zobrazenie prehľadu podrobností týkajúcich sa udalosti zablokovania siete.

Keď kliknete na túto možnosť, brána Norton Firewall otvorí kategóriu Brána firewall - Aktivita v Histórii zabezpečenia, kde je udalosť zaznamenaná. Tu si môžete pozrieť podrobnosti, ako je stupeň závažnosti, kategória, stav a opis aktivity týkajúcej sa udalosti.

Vypnutie brány Norton Firewall

Túto možnosť môžete použiť na dočasné vypnutie brány firewall, aby ste vyriešili problém.

Keď kliknete na túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online vypne bránu firewall, takže už neblokuje žiadne pripojenia.

Vypnutie brány Norton Firewall sa ale neodporúča, keďže váš počítač nie je chránený pred rizikami zabezpečenia pri vypnutej bráne firewall. Používajte túto možnosť iba ako posledný možný spôsob riešenia problému. Ak bránu Norton Firewall vypnete, nezabudnite ju neskôr zapnúť.

Keď ste dokončili opravu problémov, odíďte z okna kliknutím na tlačidlo Zavrieť a overte, či bol problém opravený. Pripojte sa znova na zablokovanú sieťovú adresu, aby ste potvrdili, že už funguje.

O Inteligentnej bráne firewall

O nástroji Norton Firewall Diagnosis

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v38173920_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 07.11.2011