Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Optimalizácia v dobe nečinnosti

Aplikácia Norton 360 Online automaticky naplánuje optimalizáciu, keď zistí, že do počítača bola nainštalovaná nová aplikácia. Aplikácia Norton 360 Online spúšťa túto optimalizáciu počas nečinnosti vášho počítača.

Optimalizáciu systémového zväzku v čase nečinnosti počítača môžete nastaviť pomocou možnosti Optimalizácia v dobe nečinnosti. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

Vypnutie Optimalizácie v dobe nečinnosti

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

  3. V riadku Optimalizácia v dobe nečinnosti presuňte vypínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

Zapnutie Optimalizácie v dobe nečinnosti

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

  3. V riadku Optimalizácia v dobe nečinnosti presuňte vypínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O funkcii Optimalizácia v dobe nečinnosti

O optimalizácii

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v37816505_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011