Iné produkty

O zozname položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

Systém Prevencie pred narušením v aplikácii Norton 360 Online preveruje všetku komunikáciu v sieti, ktorá vstupuje do a odchádza z počítača. Keď zariadenie vo vašej sieti požaduje prístup k počítaču, Prevencia pre narušením preverí túto požiadavku aby zabezpečila, že nejde o útok vírusu. Ak sa informácie sa zhodujú so znakom útoku, funkcia Prevencia pred narušením zablokuje komunikácie z podozrivého zariadenia a ochráni váš počítač. Preverovanie každej žiadosti zo všetkých zariadení, ktoré sa pripájajú k počítaču zvyšuje čas preverovania a spomaľuje tak sieťovú rýchlosť počítača.

Ak ste si istý, že zariadenie v sieti je bezpečné, môžete zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia na Plná dôvera. Stupeň dôveryhodnosti zariadenia môžete konfigurovať pomocou Mapy zabezpečenia siete. Dôveryhodné zariadenia môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Vylúčením zariadení s plnou dôverou z preveria funkciou Prevencia pred narušením ušetríte čas preverovania a zlepšíte sieťovú rýchlosť počítača. Keď vylúčite zariadenie, ktoré je nastavené na Plná dôvera, aplikácia Norton 360 Online nepreveruje žiadne informácie prijímané z tohto zariadenia. Zariadenia s plnou dôverou, ktoré sú vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením sú pridané do zoznamu položiek vylúčených z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Keď sa zariadenie vo vašej sieti pokúsi infikovať počítač, funkcia AutoBlock zastaví všetky žiadosti o prístup od tohto zariadenia. Ak toto zariadenie pridáte do zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením, aplikácia Norton 360 Online ho zo zoznamu vylúčených položiek odstráni.

Zabezpečte, aby sa IP adresa zariadení pridaných do zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením nikdy nemenila.

Ak zistíte, že niektoré zariadenie, ktoré ste vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením je infikované, môžete vyprázdniť uložený zoznam vylúčených položiek. Keď vyprázdnite zoznam vylúčených položiek, aplikácia, Norton 360 Online z neho odstráni všetky dôveryhodné zariadenia.

O prevencii pred narušením

Zmena stupňa dôveryhodnosti vašej siete a zariadení

Vylúčenie zariadenia z preverenia funkciou Prevencia pred narušením

Odstránenie všetkých zariadení zo zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v37652136_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.10.2010