Iné produkty

Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase

Okno Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase umožňuje pridať programy, ktoré nechcete zahrnúť do preverovaní funkciou Automatická ochrana, technológiou SONAR a funkciou Download Insight aplikácie Norton 360 Online.

Vylúčením programu z preverení aplikáciou Norton 360 Online znižujete úroveň ochrany počítača a malo by sa používať iba pri špecifických potrebách. Ak napríklad činnosť niektorého programu závisí od fungovania určitého programu s rizikom zabezpečenia, môžete sa rozhodnúť ponechať tento program v počítači. Vylúčiť by sa mali iba tie programy, o ktorých viete, že nie sú infikované.

Ak chcete vylúčiť súbor z preverenia funkciou Download Insight, musíte vybrať zložku a súbor stiahnuť do tejto zložky. Napríklad, keď stiahnete nebezpečný spustiteľný súbor do tejto zložky, aplikácia Norton 360 Online vám sťahovanie povolí a neodstráni súbor z počítača. Pre vylúčenia z preverenia funkciou Download Insight musíte vytvoriť novú špecifickú zložku.

V časti Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase môžete použiť nasledujúce možnosti:

Pridať

Táto možnosť umožňuje definovať novú položku vylúčenia podľa názvu súboru alebo prípony súboru a pridať ju do okna Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase.

Aplikácia Norton 360 Online ignoruje súbory tohto typu alebo s týmto názvom pri preverovaní funkciou automatickej ochrany a preverovaní technológiou SONAR. Táto možnosť taktiež vylúči podpriečinky v rámci priečinka.

Upraviť

Táto možnosť umožňuje upraviť názov súboru alebo príponu súboru v okne Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase.

Odstrániť

Táto možnosť umožňuje odstrániť názov súboru alebo príponu súboru z okna Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase.

Vylúčenie hrozieb zabezpečenia z preverovania

O Ochrane SONAR

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36721208_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011