Iné produkty

Vylúčenie zariadenia z preverenia funkciou Prevencia pred narušením

Systém Prevencie pred narušením v aplikácii Norton 360 Online preveruje všetku komunikáciu v sieti, ktorá vstupuje do a odchádza z počítača. Keď zariadenie vo vašej sieti požaduje prístup k počítaču, Prevencia pre narušením preverí túto požiadavku aby zabezpečila, že nejde o útok vírusu. Preverovanie každej žiadosti zo všetkých zariadení, ktoré sa pripájajú k počítaču zvyšuje čas preverovania a spomaľuje tak sieťovú rýchlosť počítača.

Ak viete, že konkrétne zariadenie vo vašej sieti je bezpečné, môžete mu priradiť stupeň dôveryhodnosti Plná dôvera. Navyše ho môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Keď vylúčite zariadenie z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, aplikácia Norton 360 Online tomuto zariadeniu dôveruje a nebude preverovať informácie prijímané z tohto zariadenia. To zlepší sieťovú rýchlosť počítača a pomôže dôveryhodnému zariadeniu rýchlo sa pripojiť k vášmu zariadeniu.

Vylúčiť môžete iba dôveryhodné zariadenia nachádzajúce sa na lokálnej podsieti.

Aby ste zariadenie vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, musíte zabezpečiť, aby sa mu nikdy nezmenila IP adresa. Aplikácia Norton 360 Online používa IP adresy na identifikáciu zariadení v domácej sieti. Ak sa IP adresa zariadenia zmení, aplikácia Norton 360 Online nemôže identifikovať dôveryhodné zariadenie, ktoré by malo byť vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Dôveryhodné zariadenie môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením iba vtedy, ak ste si istý, že zariadenie neobsahuje žiadne hrozby zabezpečenia.

ak pri zariadení použijete Plnú dôveru a vylúčite ho z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, IP adresa a MAC adresa zariadenia sa pridajú do Riadenia dôveryhodnosti.

Vylúčenie zariadenia z preverenia funkciou Prevencia pred narušením

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. V sekcii Moja Sieť v riadku Mapa zabezpečenia siete kliknite na možnosť Konfigurovať.

 4. Ak sa objaví okno Prehľad zabezpečenia siete, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V okne Mapa zabezpečenia siete vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Na upravenie stupňa dôveryhodnosti zariadenia, ktoré je pripojené na vašu sieť, kliknite na toto zariadenie uvedené na mape siete.

  • Na upravenie stupňa dôveryhodnosti zariadenia, ktorý ste pridali ručne, v rozbaľovacom zozname Detaily siete zvoľte Riadenie dôveryhodnosti a potom kliknite na toto zariadenie.

 6. V časti detailov zariadenia, v riadku Stupeň dôveryhodnosti, kliknite na tlačidlo Upraviť.

 7. V okne Upraviť stupeň dôveryhodnosti zariadenia kliknite na možnosť PLNÁ DÔVERA.

 8. V spodnej časti okna Upraviť stupeň dôveryhodnosti zariadenia označte možnosť Vylúčiť z preverenia IPS.

 9. V dialógovom okne Vylúčiť z preverenia IPS kliknite na tlačidlo Áno na potvrdenie výberu.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstrániť zariadenia z mapy zabezpečenia siete

O prevencii pred narušením

O Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36718715_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.03.2011