Vylúčenie zariadenia z preverenia funkciou Prevencia pred narušením

Systém Prevencie pred narušením v aplikácii Norton 360 Online preveruje všetku komunikáciu v sieti, ktorá vstupuje do a odchádza z počítača. Keď zariadenie vo vašej sieti požaduje prístup k počítaču, Prevencia pre narušením preverí túto požiadavku aby zabezpečila, že nejde o útok vírusu. Preverovanie každej žiadosti zo všetkých zariadení, ktoré sa pripájajú k počítaču zvyšuje čas preverovania a spomaľuje tak sieťovú rýchlosť počítača.

Ak viete, že konkrétne zariadenie vo vašej sieti je bezpečné, môžete mu priradiť stupeň dôveryhodnosti Plná dôvera. Navyše ho môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Keď vylúčite zariadenie z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, aplikácia Norton 360 Online tomuto zariadeniu dôveruje a nebude preverovať informácie prijímané z tohto zariadenia. To zlepší sieťovú rýchlosť počítača a pomôže dôveryhodnému zariadeniu rýchlo sa pripojiť k vášmu zariadeniu.

Vylúčiť môžete iba dôveryhodné zariadenia nachádzajúce sa na lokálnej podsieti.

Aby ste zariadenie vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, musíte zabezpečiť, aby sa mu nikdy nezmenila IP adresa. Aplikácia Norton 360 Online používa IP adresy na identifikáciu zariadení v domácej sieti. Ak sa IP adresa zariadenia zmení, aplikácia Norton 360 Online nemôže identifikovať dôveryhodné zariadenie, ktoré by malo byť vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Dôveryhodné zariadenie môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením iba vtedy, ak ste si istý, že zariadenie neobsahuje žiadne hrozby zabezpečenia.

ak pri zariadení použijete Plnú dôveru a vylúčite ho z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, IP adresa a MAC adresa zariadenia sa pridajú do Riadenia dôveryhodnosti.

Vylúčenie zariadenia z preverenia funkciou Prevencia pred narušením

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. V sekcii Moja Sieť v riadku Mapa zabezpečenia siete kliknite na možnosť Konfigurovať.

 4. Ak sa objaví okno Prehľad zabezpečenia siete, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V okne Mapa zabezpečenia siete vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Na upravenie stupňa dôveryhodnosti zariadenia, ktoré je pripojené na vašu sieť, kliknite na toto zariadenie uvedené na mape siete.

  • Na upravenie stupňa dôveryhodnosti zariadenia, ktorý ste pridali ručne, v rozbaľovacom zozname Detaily siete zvoľte Riadenie dôveryhodnosti a potom kliknite na toto zariadenie.

 6. V časti detailov zariadenia, v riadku Stupeň dôveryhodnosti, kliknite na tlačidlo Upraviť.

 7. V okne Upraviť stupeň dôveryhodnosti zariadenia kliknite na možnosť PLNÁ DÔVERA.

 8. V spodnej časti okna Upraviť stupeň dôveryhodnosti zariadenia označte možnosť Vylúčiť z preverenia IPS.

 9. V dialógovom okne Vylúčiť z preverenia IPS kliknite na tlačidlo Áno na potvrdenie výberu.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstrániť zariadenia z mapy zabezpečenia siete

O prevencii pred narušením

O Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v36718715_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.03.2011