Vypnutie alebo zapnutie Prehľadu zabezpečenia siete

Okno Prehľad zabezpečenia siete poskytuje stručný prehľad o nasledujúcich funkciách:

 • Zabezpečenie bezdrôtového pripojenia

 • Vzdialené sledovanie

 • Mapa siete

 • Riadenie dôveryhodnosti

Môžete kliknúť na každú funkciu a prečítať si prehľad, aby ste sa dozvedeli viac o používaní Mapy zabezpečenia siete na správu vašej domácej siete. Štandardne sa okno Prehľad zabezpečenia siete zobrazí vždy, keď otvoríte Mapu zabezpečenia siete.

Ak nechcete zobrazovať okno Prehľad zabezpečenia siete, môžete ho vypnúť. Vypnutie okna Prehľad zabezpečenia siete neovplyvní výkonnosť zabezpečenia vášho počítača.

Okno Prehľad zabezpečenia siete môžete vypnúť aj tak, že označíte možnosť Nezobrazovať znova, ktorá je k dispozícii v spodnej časti okna Prehľad zabezpečenia siete.

Vypnutie Prehľadu zabezpečenia siete

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. V časti Mapa zabezpečenia siete, v riadku Uvítacia obrazovka pri spustení posuňte prepínač Zap. / Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

 5. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Zapnutie Prehľadu zabezpečenia siete

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. Mape zabezpečenia siete, v riadku Uvítacia obrazovka pri spustení posuňte vypínač Zap. / Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.

 5. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36718510_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.09.2011