Iné produkty

Odstránenie všetkých zariadení zo zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

Ak ste si istý, že zariadenie v sieti je bezpečné, môžete zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia na Plná dôvera. Tieto dôveryhodné zariadenia môžu byť vylúčené z preverenia pomocou Prevencie pred narušením. Vylúčením zariadení s plnou dôverou z preverenia funkciou Prevencia pred narušením ušetríte čas preverovania a zlepšíte sieťovú rýchlosť počítača. Keď vylúčite dôveryhodné zariadenie z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, aplikácia Norton 360 Online nebude preverovať žiadne informácie prijímané z tohto zariadenia. Zariadenia s plnou dôverou, ktoré sú vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením sú pridané do zoznamu položiek vylúčených z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Ak zistíte, že niektoré zariadenie, ktoré ste vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením je infikované, môžete vyprázdniť uložený zoznam vylúčených položiek a odstrániť všetky zariadenia.

Uložený zoznam vylúčených položiek môžete vyprázdniť za nasledovných okolností:

  • Ktorékoľvek zo zariadení, ktoré ste vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením je infikované.

  • Ktorékoľvek zo zariadení, ktoré ste vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením sa pokúša infikovať váš počítač.

  • Vaša domáca sieť je infikovaná.

Keď sa zariadenie vo vašej sieti pokúsi infikovať počítač, funkcia AutoBlock zastaví všetky žiadosti o prístup od tohto zariadenia. Ak toto zariadenie pridáte do zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením, aplikácia Norton 360 Online ho zo zoznamu vylúčených položiek odstráni.

Ak odstránite všetky zariadenia z uloženého zoznamu vylúčených položiek, Prevencia pred narušením preverí každú žiadosť zo všetkých zariadení, ktoré sa pripájajú do vášho počítača.

Odstránenie všetkých zariadení zo zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

  3. Kliknite na kartu Ochrana pred narušením a ochrana prehliadača.

  4. V časti Prevencia pred narušením kliknite v riadku Zoznam vylúčených položiek na tlačidlo Vyprázdniť.

  5. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na položku Áno.

  6. V okne Nastavenia brány firewall kliknite na možnosť Použiť.

O prevencii pred narušením

Zmena stupňa dôveryhodnosti vašej siete a zariadení

Vylúčenie zariadenia z preverenia funkciou Prevencia pred narušením

O zozname položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36718423_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011