Vylúčiť z preverovania IPS

Okno Vylúčiť z preverovania IPS sa zobrazí keď vylúčite zariadenie s plnou dôverou z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Systém Prevencie pred narušením v aplikácii Norton 360 Online preveruje všetku komunikáciu v sieti, ktorá vstupuje do a odchádza z počítača. Keď zariadenie vo vašej sieti požaduje prístup k počítaču, Prevencia pre narušením preverí túto požiadavku aby zabezpečila, že nejde o útok vírusu. Preverovanie každej žiadosti zo všetkých zariadení, ktoré sa pripájajú k počítaču zvyšuje čas preverovania a spomaľuje tak sieťovú rýchlosť počítača.

Ak viete, že konkrétne zariadenie vo vašej sieti je bezpečné, môžete mu priradiť stupeň dôveryhodnosti Plná dôvera. Navyše ho môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Keď vylúčite dôveryhodné zariadenie z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, aplikácia Norton 360 Online tomuto zariadeniu dôveruje a nebude preverovať informácie prijímané z tohto zariadenia.

Vylúčiť môžete iba dôveryhodné zariadenia nachádzajúce sa na lokálnej podsieti.

Aby ste zariadenie vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením, musíte zabezpečiť, aby sa mu nikdy nezmenila IP adresa. Aplikácia Norton 360 Online používa IP adresy na identifikáciu zariadení v domácej sieti. Ak sa IP adresa zariadenia zmení, aplikácia Norton 360 Online nemôže identifikovať dôveryhodné zariadenie, ktoré by malo byť vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením.

Dôveryhodné zariadenie môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením iba vtedy, ak ste si istý, že zariadenie neobsahuje žiadne hrozby zabezpečenia.

O zozname položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

Odstránenie všetkých zariadení zo zoznamu položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

O prevencii pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36718327_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 21.10.2011