Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie možnosti Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie

Keď je váš počítač napájaný z batérie, je dôležité, aby všetky aktívne softvérové programy spotrebovali čo najmenej zdrojov. Znížením využitia zdrojov získa váš počítač dlhšiu životnosť batérie a stáva sa energeticky efektívnejší.

Nakonfigurovaním nízkeho profilu limitu zabezpečíte, že všetky programy spotrebujú minimum zdrojov. Keď spotreba zdrojov programom alebo procesom prekročí nízky limit, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní pomocou výstrahy výkonu. Môžete sa rozhodnúť program alebo proces zatvoriť manuálne a uvoľniť zdroje.

Ak je možnosť Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie zapnutá, aplikácia Norton 360 Online automaticky zmení profil limitu na nízky, keď je počítač napájaný z batérie. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

Spoločnosť Symantec odporúča ponechať možnosť Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie zapnutú.

Vypnutie možnosti Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

  3. V sekcii Sledovanie výkonu, v riadku Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie, posuňte prepínač Zap./Vyp. doprava do polohy Vypnuté.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

Zapnutie možnosti Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

  3. V sekcii Sledovanie výkonu, v riadku Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie, posuňte prepínač Zap./Vyp. doľava do polohy Zapnuté.

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O výstrahách výkonu

Konfigurácia výstrah výkonu

Konfigurácia profilu limitu využitia zdrojov

Vylúčenie programov z výstrah výkonu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36704308_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011