Iné produkty

Konfigurácia výstrah výkonu

Možnosť Výstrahy výkonu môžete použiť na prijímanie výstrah výkonu pri zvýšenom využití systémových prostriedkov akýmkoľvek programom alebo procesom.

Na konfiguráciu výstrah výkonov môžete použiť nasledujúce možnosti:

Vypnuté

Vypne výstrahy výkonu.

Túto možnosť si vyberte vtedy, keď nechcete, aby vás aplikácia Norton 360 Online informovala o výstrahách výkonu.

Zapnuté

Zapne výstrahy výkonu.

Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby vás aplikácia Norton 360 Online upozorňovala prostredníctvom výstrah výkonu, keď program alebo proces prekročí limit využitia systémových prostriedkov.

Štandardne je možnosť Výstrahy výkonu zapnutá.

Len denník

Monitoruje a zaznamenáva využitie systémových prostriedkov.

Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online iba monitorovala využitie systémových prostriedkov každého programu alebo procesu spusteného na počítači.

Ak program alebo proces prekročí limit využitia systémových prostriedkov, aplikácia Norton 360 Online zaznamená tieto informácie do okna História zabezpečenia. Podrobnosti týkajúce sa výstrah výkonu si môžete prezrieť v kategórii Výstrahy výkonu v okne História zabezpečenia.

Konfigurácia výstrah výkonu

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

 3. V sekcii Sledovanie výkonu v riadku Výstrahy výkonu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Posunutím vypínača Výstrahy výkonu do polohy Vypnuté vypnete výstrahy výkonu.

  • Posunutím vypínača Výstrahy výkonu do polohy Zapnuté zapnete výstrahy výkonu.

  • Posunutím vypínača Výstrahy výkonu do polohy Len denní potlačíte výstrahy výkonu.

 4. Pod položkou Výstraha o vysokom využití pre urobte nasledovné:

  • Ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online monitorovala využitie procesora CPU, posuňte vypínač CPU doľava do polohy Zapnuté.

  • Ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online monitorovala využitie pamäte, posuňte vypínač Pamäť doľava do polohy Zapnuté.

  • Ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online monitorovala využitie disku, posuňte vypínač Disk doľava do polohy Zapnuté.

  • Ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online monitorovala počet popisovačov, posuňte vypínač Popisovače doľava do polohy Zapnuté. Táto možnosť je predvolene vypnutá.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

O výstrahách výkonu

Konfigurácia profilu limitu využitia zdrojov

Vylúčenie programov z výstrah výkonu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36700888_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.10.2011